Článek: 1647 | Naposledy změněno: 01.06.2015

Číselník automatického spárování bankovních výpisů

Automatické párování bankovních výpisů v aplikaci *1004 Zpracování výpisů (tlačítko Párovat) se skládá ze dvou částí. V první části se páruje podle podmínek napevno uložených v programu (doklady se dohledávají dle kombinace  VS, účet, částka). Pokud se některé položky nepodaří identifikovat, spustí se druhá část párování - dohledání položek podle uživatelského číselníku *8401. Tato druhá část je nepovinná a závisí na tom, zda si zmíněný číselník nastavíte.

Nastavení číselníku automatického spárování

 • Pravdila párování se nastavují v číselníku *8401 Automatické spárování.
 • Pokudsi dvě podmínky vzájemně odporují, bude provedena ta s nižším pořadovým číslem.
 • U každého prvidla se provádějí 4 nastavení


Pořadí zpracování

 • Pořadí = jednotlivá pravidla bude zpracovávána v pořadí 1 - 9999. Pokud pravidlo s nižším pořadovým číslem položku zpracuje, pak se již nebude pro ostatní pravdila nabízet ke zpracování. 
 • Název = stručné interní označení pravidla. Zobrazuje se pouze v tomto číselníku.
 • Je aktivní = zapínání / vypínání pravidla.

Shoda

 • Podle nastavených údajů se program pokusí ve výpisu nalézt danou položku.
 • Čím více údajů uvedete, tím přesnější hledání bude.
 • Název položky = musí být uveden přesně tak, jak je napoložce výpisu (včetně mezer a velkých písmen)
 • Variabilita shody (názvu položky) = umožňuje napsat název položky tak, že nemusíte uvádět přesně to, co je na položce výpisu. Například stačí uvést jenom část názvu.
  Povolené znaky:


  Příklad užití:
  %popla%   - kdekoliv se v názvu položky objevuje text 'popla'
  [uú]v[eě]r   - shoda s textem 'uver','uvěr', 'úver', 'úvěr'
  %číslo:__   - shoda kde se vyskytuje text 'číslo:' a za textem jsou dva další znaky (např. výpis číslo:05)

 • Prohledávat všechny bankovní účty klienta = používá se, pokud máte klienta s více pobočkami a přitom je u nich stejný bankovní účet. Toto nastavení zároveň zablokuje pole klient v nastavení shody (na obrázku zelené) a doplní na jeho místo klienta z dokladu.
 • Zadaný bank. účet = Pltaba přichází z/na konkrétní účet klienta. Účet musíte mít uvedený v číselníku klientů. V části doplnit pak nepůjde vybrat klienta - ten určuje právě účet.
 • Směrový kód banky = účet klienta je vedený u zvolené banky
 • Bankovní kniha = omezí toto pravidlo pouze na vybraný účet vaší firmy.

Doplnit

 • Popisuje co má program udělat, když položku pozná.
 • Variabilní symbol = doplní/opraví k položce variabilní symbol.
 • Klient = doplní vybraného klienta.
 • Akce = vyberte akci, kterou má program provést:
  • Označit jako zpracovaná = provede zpracování položky, musí být vyplněné pole klient.
  • Vytvořit doklad = vyvolá okno pro zápis dokladu závazku/pohledávky. Musí být vyplněna šablona dokladu.Po zápisu dokladu sena něj položka napáruje a označí jako zpracovaná.
  • Opravit variabilní symbol = Opraví variabilní symbol položky podle údaje zapsaného do pole variabilní symbol (na obrázku zelené). Položka zůstane nezpracovaná. Při opětovném párování banky se pak položka páruje již podle nového párovacího symbolu. Používá se především, pokud klient pravidelně uvádí špatný VS na dokladech.

Zaúčtovat

 • Narozdíl od předchozích nastavení je tato část nepovinná.
 • Přidá k položce zvolenou předkontaci. 
 • Předkontace musíte mít nastavené v číselníku *8502 Automatické zúčtování.
 • Používá se například pro automatické zaúčtování poplatku za vedení účtu apod.

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.06.2015    | Článek:    1647    |     www.WinFAS.cz