Článek: 1645 | Naposledy změněno: 29.05.2015

Pokladna - osoby pokladník / přijal / vydal

Zápis dokladu


V aplikaci *1003 Pokladna přibyla v horní části okna nová záložka Přijal / Vydal.
Sdružuje údaje týkající se osob které manipulovaly s dokladem / penězi.
Údaje je možné pořizovat ručně, nebo doplnit do šablony.
V šabloně je možné nastavit i to, aby se kurzor do zmíněných polí automaticky přesunul.


Zaměstnanci Vaší firmy:

Inkasoval / Vydal

 • Osoba, která manipulovala s penězi (např. Váš řidič od zákazníka obdrží peníze za fakturu.)
 • Musí být uveden v číselníku *3000 osob jako Váš zaměstnanec.
 • Údaj se přebírá do spodní části okna, údaj Přijal / vydal.
 • Na dokladu se tiskne vlevo nahoře pod vaší adresou.

Pokladník

 • Pokladník musí být uvedený v kontaktech/spojení u firemí věty.
 • Nastavíte jej v číselníku *3000 ve Firemní větě, tlačítko Adresy, tlačítko Spojení.
 • Podrobný postup návod +1629 (v návodu stačí část 1).
 • Na dokladu se tiskne vpravo dole spolu s řádkem pro podpis.
Zástupci odběratele:

 Inaksoval / vydal

 • Firma se vybírá z číselníku klientů *3000.
 • Slouží k filtrování nabízených osob ve vedlejším poli.
 • Údaj se zároveň přebírá do spodní části okna, do údaje Klient.

Osoba

 • Osoba, která přijala / vydala penáze na straně klienta.
 • Čísleník nabízí kontaktní osoby uvedené u klienta v číselníku *3000.
 • Podrobný postup jak přidat ke klientovi kontaktní osobu návod +1629 (stačí část 1)
 • Pokud kontaktní osobu nechete ke klientovi přidávat, zaškrtněte "Osoba (mimo číselník)".Potom je možné do polí Jméno a Příjmení dopsat libovolné údaje.
 • Na dokladu se tiskne vpravo dole spolu s řádkem pro podpis.


Tisková sestava

Nové údaje jsou barevně zvýrazněny.


 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    29.05.2015    | Článek:    1645    |     www.WinFAS.cz