Článek: 1640 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Přenesená daňová povinnost

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Základní nastavení

 • K tomu, aby vše mohlo dobře fungovat, je třeba udělat následující základní nastavení.
  Postup:
  1. Nastavení položky v aplikaci *8718_Položky ZVS
  2. Nastavení v aplikaci *210_Obchodník
  3. Nastavení číselníku kódu DPH *8102


 

Nastavení položky v aplikaci *8718_Položky ZVS

 • V aplikaci *8718 v záložce Obaly, klasif. doplňte kód plnění přenesené daňové povinnosti (viz obrázek)

 • Toto nastavení je povinné pro všechny položky, které spadají do PDP
 • Dále pro ty položky, pro které platí povinnost PDP vždy, nezávisle na limitu, je třeba ještě
  zaškrtnout okénko Samovyměř. DPH v záložce Základní údaje

Příklad nastavení

Obilniny a technické plodiny => reverse Charge dle limitu

Stavební činnost => vždy Reverse Charge

 

Nastavení v aplikaci *210_Obchodník

 • V aplikaci *210 je třeba na hlavičce dokladu v záložce Speciality (viz Příloha (s. 8))
  vybrat způsob hlídání překročení limitu 100 tis. Kč
  • Ignorovat => nebude kontrolováno
  • Je to chyba => upozorní na překročení limitu
  • Automaticky opravit => automaticky opraví DPH, pokud dojde k překročení limitu


Nastavení => Je to chyba

 • Pokud celková cena pro položku s limitem překročí 100 tis. Kč, upozorní nás  program v levém dolním rohu touto hláškou* a nepustí nás dále, dokud si daň u položek, které překročili limit,
  neopravíme
  Hláška* :
   

Doporučený postup pro opravu DPH na R.CH. ručně

 • Pod tlačítkem DPH na hlavičce FA lze rozbalit převod položek z plnění do přenesení nebo naopak

 • Vybereme DPH>R.Ch. a program automaticky ke všem položkám přiřadí kód pro přenesenou
  daňovou povinnost (u nás je to kód 31)

Pozn. aby bylo možné provést opravu DPH na R.CH. je nutné mít správně nastavené kódy DPH *8102

Automaticky opravit

 • V tomto případě, pokud částka na položce překročí 100 tis. Kč, program automaticky 
  změní DPH na Reverse Charge.

Nastavení číselníku kódu DPH *8102

 • Aby mohl fungovat i zpětný převod z Reverse Charge na původní DPH je třeba mít v číselníku
  kódu DPH *8102 nastaveny kódy pro převod 1:1 například takto:

Příloha

 • K záložce Speciality v aplikaci *210_Obchodník se dostaneme takto:
  • V obchodníkovi, v části Nastavení pořízení pravým tlačítkem myší ťukneme
   na „Hlavička faktury“ 


   a vybereme „Šablona“ 
  • Nyní vybereme konkrétní šablonu, například 20_Faktura 2013


   a stisknete tlačítko Uprav
  • A nyní již můžeme vybrat záložku SpecialityZpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    1640    |     www.WinFAS.cz