Článek: 1545 | Naposledy změněno: 20.08.2014

Splátkový kalendář

Při zápisu splátkového kalendáře je původní doklad uhrazen dokladem splátkového kalendáře. V saldokontu se tedy jeví jako uhrazený (nebo jeho část, záleží na výši úhrady spl. kalendářem). Po vzniku splátkového kalendáře se tedy již nehradí původní doklad, ale položky dokladu splátkového kalendáře.  Doklad splátkového kalendáře umožňuje rozepsat celkovou částku dokladu na libovolný počet splátek. Každá splátka má vlastní výši, datum splatnosti, způsob úhrady, povolení platby a další doplňující informace.

Podmínky pro zápis splátkového kalendáře

 • Doklad musí být neuhrazený (nebo jeho část).
 • Musí existovat kniha splátkového aklendáře a její nastavení v aplikaci *1025.
  (od roku 2010 je automaticky nastaveno v každé nové firmě)

Postup zápisu

 • Spusťte aplikaci *1025 Splátkový kalendář.
 • Vyberte šablonu 1 - Splátkový kalendář.
 • V okně pořízení vyberte šablonu 1 (pro hrazení pohledávky) nebo 2 (pro hrazení závazku).
 • Doklad bude zapsán do knihy
  • SPLA - splátkový kalendář pohledávek
  • SPLZ - splátkový kalendář závazků
 • Vyplňte datum evidenčního období podle data vzniku splátkového kalendáře
 • Do políčka Párovat doplňte doklad, který chcete rozepsat na splátky.
 • Do pole Částka k rozpisu prosím doplňte částku, kterou chcete splátkovým kalendářem uhradit.
 • Stiskněte tlačítko Splátky.
 • Nyní proveďte rozpis jednotlivých splátek. Další splátky přidáváte tlačítkem Přidej, dokud nerozepíšete celkvou částku dokladu (zbývající část uvedena vlevo dole). Na záložce detail můžete nastavit ke každé splátce i  způsob úhrady a další důležité informace.


 • Po doplnění vše splátekpotvrďte okno tlačítkem OK.
 • Tlačítkem OK uložte doklad splátkového kalendáře. Tímto krokem se stává původní doklad zaplaceným a veškeré další úhrady budete provádět proti dokladu splátkového kalendáře.

Účtování (příklad)

 • Původní doklad (např. závazek) běžným způsobem 5xx / 321
 • U splátkového kalendáře se účtují pouze položky splátek 321 / 379
 • Úhrady splátek 379 / 221

 • U závazků se účtuje přes účet 379 nebo přes 321 se samostatnou analytikou
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    20.08.2014    | Článek:    1545    |     www.WinFAS.cz