Článek: 1507 | Naposledy změněno: 21.07.2021

Přesun WinFAS server z jednoho počítače na jiný

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Správa WinFASu |


 

Následující postup vychází z předpokladu, že ve Vaší síti je jenom jediný server s WinFASem (99,99% případů).

Před instalací

 1. Zjištění aktuálního umístění databází (viz. dále)
 2. Ve WinFASu spusťte aplikaci *9808 Správa serveru
 3. Najděte si databázi aktuálního roku a stikněte tlačítko Zobraz
 4. V poli Fyzická cesta najdete umístění souborů s databází. 5. Všichni uživatelé musí nyní opustit WinFAS. Přihlášené uživatele lze zkontrolovat v aplikaci *9822 Spuštěné relace.
 6. Na aktuálním serveru zakažte službu WinFAS server - klpeněte na Tento počítač / Spravovat / Služby a aplikace / Služby. Na službu WinFAS server klepněte pravou myší a vyberte možnost Zastavit.
 7. Z adresáře s databází (zjištěn v kroku 4.) si vykopírujte všechny databáze (včetně SYSOR).

Instalace na nový server

 1. Stažení instalačích souborů WinFASu (viz dále)
 2. Otevřete si stránky http://www.winfas.cz/ a v pravé horní části okna klepněte na tlačítko Přihlásit se.
 3. Nyní vyplňte jméno a heslo pro přihlášení do zabezpečné části internetových stránek (CRM). Pokud ještě na stránkách nejste registrováni, můžete se ihned zaregistrovat. při registraci postupujte dle pokynů na obrazovce.
 4. Po přihlášení klepněte v nabídce vlevo dole namožnost Instalace ke stažení.
 5. Vyplňte důvod žádost (přeinstalace serveru nebo jiný dle uvážení) a stiskněte Odeslat žádost.
 6. Uložte si soubor s instlaci WinFASu a následně jej rozbalte ve vašem počítači.
 7. Spusťte soubor setup.exe
 8. Během instalace vybere typ Síťová a na dalším okně Síťový databázový server (pouze databázový server) nebo Síťový server a WinFAS (databáze + je z počítače možné si také spusti WinFAS).
 9. Na dalším okně si můžete upravit umístění databázových souborů. Většinou C:\Program files\ok\winfas\sql
 10. Na posledním okně zrušte zaškrtávátka u "Po dokončení spustit databázový server"a "Po dokončení instalace spustit systém WinFAS".
 11. Nyní si najeďte do adresář s databází, který jste si zvolili v kroku 9.
 12. Zde vymažte adresáře SYSOR a VZOROVA.
 13. Nyní do stejného adresáře (většinou C:\Program files\ok\winfas\sql) nakopírujte databáze ze starého serveru.

Nastavení nového serveru

 1. V nastavení brány firewall povolit příchozí spojení na port 2638 jak pro protokol TCP tak pro UDP.
 2. Spusťte službu WinFAS server (buď ručně, nebo se sama spustí po restartu počítače).
 3. Spusťte si WinFAS a v něm otevřete aplikaci *9808 Správa serveru.
 4. Ve Správě serveru stiskněte tlačítko Uprav.
 5. Změňte Fyzickou cestu (pokud je umístění databázových souborů odlišné od původní fyzické cesty).
 6. Změňte síťovou cesu (jiný síťový název počítače).

Nastavení stanice

 1. Stanice většinou hledají server automaticky = není potřeba žádná změna
 2. Následující krok nastává pouze výjímečně! Kdyby se nedařilo na stanici WinFAS spustit, zkontrolujte prosím následující údaj v registrech HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WINFAS\dbsrv - pokud tento klíč existuje, pak by tam měla být hodnota winfassql; hodnota: IP=192.168.1.5;DOBROAD=NONE (IP adresa by měla odpovídat adrese Vašeho serveru).

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.07.2021    | Článek:    1507    |     www.WinFAS.cz