Článek: 1360 | Naposledy změněno: 16.05.2014

Produkce statkových hnojiv a produkce živin (dusíku)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Ostatní


Informační systém WinFAS nabízí možnost automatického výpočtu produkce statkových hnojiv s množstvím živin v nich obsazených u evidovaných zvířat.

Pro využití této funkcionality je nutné správně nastavit několik číselníků.

Nastavení číselníků: ZÁKLADNÍ  - definice hnojiv


Definice skladových položek (*8718)

 • Založte položky pro všechny druhy produkovaných hnojiv.
 • Doporučuji vytvořit položky dle přílohy č. 3, tabulky A, Vyhlášky 377 o skladování a způsobu skladování hnojiv.
  • Např.: Hnůj skotu – telata, jalovice, býci.


Definice živin (*4038)

 • Založte do číselníku živiny, které chcete v hnojivu sledovat (N, P2O5, K2O).


Definice hnojiv a obsahu živin (*4031)

 • Určené skladové položky definujte jako hnojivo, určete:
  • druh hnojiva
  • kategorii dusíku
  • množství živin.
 • Doporučuji doplnit obsah živin jednotlivých hnojiv dle přílohy č. 3, tabulky A, Vyhlášky 377 o skladování a způsobu skladování hnojiv.
  • Např. Obsah živin hnoje skotu – telata, jalovice, býci je:
   • 6,5 kg/t dusíku
   • 4 kg/t fosforu
   • 7,6 kg/t draslíku


Nastavení číselníků: ZÁKLADNÍ – produkce statkových hnojiv

 

Definice dobytčích jednotek (*3301)

 • Upravte hodnotu VDJ u jednotlivých kategorií chovaného skotu.
 • Důležité pro produkci u kusově evidovaných zvířat.
 • „Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje dle přílohy č. 1 k této vyhlášce, tabulky C.“ Vyhláška 377 ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv.
 • Doporučuji hodnotu dobytčích jednotek (DJ) dle přílohy č. 1, tabulky c, Vyhlášky 377 o skladování a způsobu skladování hnojiv u kusově evidovaných zvířat.

Definice druhu a množství produkovaných hnojiv (*3302)

 • Upravte na všech kombinacích v záložce „Hnojiva“.
 • Zadává se položka a množství (t/rok/DJ) produkovaného hnojiva.
 • Doporučuji doplnit množství produkovaných hnojiv dle přílohy č. 1, tabulky A, Vyhlášky 377 o skladování a způsobu skladování hnojiv.

Nastavení číselníků: ROZŠÍŘENÉ – definice pastevních areálů


Vymezení půdních bloků určených k pastvě (*4037)

 • Vytvořte podmnožinu půdních bloků vymezující pastevní areál.

Definice pastevního areálu (*3322)

 • Na stáji upravte hodnotu Podmnožina pozemkových celků.
 • Podmnožina definuje vazbu mezi stájí a pozemkem.

Výstupy: ZÁKLADNÍ – Zobrazení množství vyprodukovaných hnojiv


Sestava IQ Krmné dny

 • V sestavě je možné zobrazit údaje o množství produkovaného hnojiva a obsahu dusíku v něm.
 • Nastavenou šablonu pro zobrazení produkce statkových hnojiv je možné importovat z internetu.


Pozn.: Data zobrazená v sestavě IQ krmných dnů mohou sloužit jako podklad pro evidenci produkce statkových hnojiv.

 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    16.05.2014    | Článek:    1360    |     www.WinFAS.cz