Článek: 1359 | Naposledy změněno: 19.08.2013

Převody zvířat na výstavu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE


Chovatel nebo jiná povinná osoba se vždy musí informovat o registračním čísle hospodářství, kam svá zvířata odsunuje, nebo o registračním čísle hospodářství, odkud si zvířata přisunuje. Pokud je zvíře přemísťováno na více hospodářství během jednoho dne je třeba hlásit všechna tato přemístění.

Pro hlášení o přemístění zvířat mezi vlastní stájí a výstavou použijte Ruční výkaz. Funkce je v aplikaci Ústřední evidence (*3396) a je možné si v ní vytvořit šablonu pro opakovaná hlášení.

Vytváření ručního hlášení o přemístění zvířat:

 • Stáje zvířat:
  • Vytvořte stáj „výstava“ se správně vyplněným číslem ÚE .
 • Ústřední evidence (*3396) – Ruční výkaz (nový):
  • Stáj A: Vlastní stáj.
  • Stáj B: Výstava.
  • Změna ÚE:
   • Při převodu zvířat na výstavu
    • 70 – Odsun na jiné hospodářství
    • 75-79 – 2. Až 6. odsun 
   • Při převodu zvířete zpět z výstavy
    • 30 – Přísun – převzetí z jiného hospodářství, stáje
    • 35-39 – 2. Až 6. přísun
  • Datum: zadejte datum přemístění.
  • Vyberte čísla přemisťovaných zvířat.
 • Data odešlete, případně uložte pomocí tlačítka "OK".


Pozn.: Druh zvířat funguje v této aplikaci jako filtr pro rychlejší výběr čísel.

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    19.08.2013    | Článek:    1359    |     www.WinFAS.cz