Článek: 1350 | Naposledy změněno: 10.12.2014

Sestavy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Import šablon z internetu


Sestavy slouží jako podklad pro tiskové výstupy.

IQ Pohyby

Slouží především k vytváření sestav se zobrazením dat vázaných na pohyby.

Výstupní sestavy mohou sloužit k zobrazení:

 • Počtu pohybů v určitém časovém období: narození, úhyny, atp. …
 • Stavu vázaného k určitému pohybu: hmotnost zvířat při narození, průměrná cena.
 • Stavu zvířat na účtech.
 • Aktuálního stav zvířat na stáji.
 • Turnusů
 • Hlášení ÚE.
Pozn.:Sestava IQ Pohyby neslouží jako seznam čísel.

 

IQ Krmné dny

Sestava pro vyhodnocení produkcí vázaných na krmný den (přírůstky, mléko,statková hnojiva).
Příklady sestav:

 • Produkce mléka
 • Přírůstky
 • Produkce hnojiv (dusíku)

 

IQ Čísla zvířat

Sestava určená pro zobrazování vybraných čísel zvířat s přiřazenými daty.
Příklady sestav:

 • Stáří zvířat
 • Zvířata v majetku
 • Kontroly čísel zvířat dle ÚE
Šablony stáhnutelné z internetu

 

Obratovka

Pevná sestava pro vytvoření obratové soupisky. U zvířat základního stáda (zvířata účtovaná v majetku) lze nastavit zobrazení pořizovacích nebo zůstatkových cen. 

Doporučené sestavy:

 • Podniková obratovka
 • Stájová obratovka

 

Vyhodnocení turnusů

Speciální pevná sestava Vyúčtování turnusu zobrazuje i informace o spotřebě krmiv, léčiv a dalšího materiálu z modulu Řízení zásob.
Data jsou ze zásob získána a vyfiltrována za pomoci klíčů a rozmezí dat od-do. Klíče do filtru jsou dosazeny z číselníku kombinace stáj x druh zvířat daného turnusu a datum od-do je řízeno zahájením a ukončením vyhodnocovaného turnusu.
Pro správné zobrazení turnusů přesahující rok je potřeba si v sestavě IQ – RZ Přehled za více let vytvořit shodné šablony jako v sestavě IQ – pohled na deník v RZ a založit datový sklad.

 

Prodejní protokol

Sestava pro vyčíslení přírůstků zvířat ke dni převodu nebo prodeje. 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    10.12.2014    | Článek:    1350    |     www.WinFAS.cz