Článek: 1316 | Naposledy změněno: 16.05.2013

Rešení párování duplicitních plateb

Níže uvedený postup řeší případy, kdy Vám opakovaně přijde platba stejné faktury. Pokud se s odběratelem nedomluvíte na použití peněz k úhradě jiné faktury, můžete provést jejich vrácení níže popsaným způsobem. Stejný postup je použitelný i v případě, kdy omylem dvakrát zaplatíte závazek (funguje pouze pro banku, v reálu by se u závazku nemělo stát, protože WinFAS hlídá přeplacení dokladů).

A) Duplicitní platba dojde na samostatném bankovním výpisu

 • Řešení přeplatku:
 • V aplikaci *1004 si otevřete si výpis s přeplatkem.
 • Ve spodní části okna Zpracování bankovních výpisů se dole přepněte na záložku Ostatní.
 • Zde změňte Režim zpracování na Přeplatek dokladu.
 • Přepněte se zpět na záložku Položka.
 • Nyní napárujte přeplatek běžným způsobem na původní fakturu.
 • Výpis uložte.
 • Pohledávku přeplatíte (stane se z ní dobropis) a nabídne se k zaplacení (viz níže).

B) Obě platby se objeví na stejném bankovním výpisu

 • V aplikaci *1004 si otevřete výpis s duplicitní platbou.
 • První úhradu napárujte běžným způsobem.
 • Řešení druhé (duplicitní) úhrady je shodné s postupem A (uvedený výše)

Vrácení peněz

 • Aby bylo pohledávku možné zaplatit, musíte nejdříve doplnit datum povolení platby.
 • Spusťte aplikaci *1027 Povolení platby, vyberte šablonu a stiskněte tlačítko Spusť.
 • V okně parametrů vyberte doklad (od-do), ke kterému chcete přidat datum povolení platby.
 • Výběr potvrďte tlačítkem OK.
 • Nyní se Vám otevře editační okno. Zde doplňte datum povolení platby, případně změňte i způsob platby a uložte.
 • Nyní se Vám již doklad bude nabízet k zaplacení.
 • Platbu proveďte běžným způsobem.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    16.05.2013    | Článek:    1316    |     www.WinFAS.cz