Článek: 1299 | Naposledy změněno: 04.05.2020

Aktualizace pouze vybraných databází

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Správa WinFASu |


 

Když provádíte update WinFASu, je po Vás v druhé části požadována i aktualizace firemních databází. Ve výchozím nastavení se aktualizují všechny dostupné databáze, což může být často časově náročné. V tomto kroku Vám nicméně WinFAS umožňuje vybrat pouze ty databáze, které chcete opravdu aktualizovat.

Nastavení Skupiny firem (databází)

 • Spusťte aplikaci *9804 Skupiny firem.
 • Klepněte na tlačítko Přidej (1.)

 • Novou skupinu pojmenujte dle uvážení (2.) - v našem příkladu "aktualizace".
 • Přepněte se do spodní části okna (3.) a klávesou F7 vyberte firmu, kterou chcete do skupiny zařadit.
 • Pokud chcete přidat do skupiny další firmu, stiskněte Přidej 2 (4.) a opakujte předchozí krok (3.).
 • Po vybrání všech požadovaných firem uložte tlačítkem OK. (5.)
 • V okně skupiny firem se vaše nová skupiny zobrazí. (6.).
 • Aplikaci můžete nyní ukončit tlačítkem Konec.
 • Tip: Do skupiny vybírejte firmy/databáze, které plánujete pravidelně aktualizovat (typicky firmy aktuálního a předchozího roku).
  Tip:
  Pokud skupinu firem pojmenujete WFUPD, skupina se bude při aktualizaci WinFASU vybírat automaticky.

Postup při aktualizaci WinFASu

 • První část aktualizace provádíte běžným způsobem.
 • V druhé části aktualizace budete dotázáni, které databáze chcete aktualizovat (viz obrázek níže).
 • V okně aktualizace databází zatrhněte Systémové databáze SYSOR (7.).
 • Dále klepněte pravým tlačítkem myši na text Přístupné firemní databáze FIROR (8.).
  (alternativně můžete klepnout na tlačítko Vlastnosti)

 • Z nabídky vyberte Ve skupině a zvolte skupinu firem (9.), kterou sjte si za tímto účelem dříve založili.

 • Potvrďte tlačítkem OK. Program Vás přepně zpět do okna "Průvodce aktualizací systému 2/2".
 • nyní zaškrtněte Firemní databáze (10.) (v závorce na konci uvidíte skupinu vybranou vybranou v předchozím kroku).
 • Pokračujte tlačítkem Dále>. (11.)
 • Nyní bude aktualizace pokračovat již běžným způsobem.

 • Konec návodu.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    04.05.2020    | Článek:    1299    |     www.WinFAS.cz