Článek: 1293 | Naposledy změněno: 23.01.2023

Zásoby - Komise u skladovatele dle účetních skupin

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Komisní zboží


 

POZOR! V případě, že potřebujete implementovat komisní prodej, obraťte se na technickou podporu WF.

Návod se zabývá variantou řešení komisního prodeje u skladovatele dle účetních skupin:

 • tj. co vlastník to vlastní účetní skupina.
 • výhodou tohoto řešení je, že obsluha při prodeji nemusí rozlišovat, zda se jedná o zboží komisní či vlastní

Nastavení ve WinFASu

Sklady

 • Založíme jeden hlavní sklad, na který budeme přijímat jak zboží vlastní, tak zboží vlastníka

 • V případě, že máme odběratele, kterému sami dodáváme  zboží do komise,
  založíme také komisní sklad pro něho

Účetní skupiny

 • Kód účetní skupiny zvolíme tak, aby systém mohl rozlišit, zda se jedná o vlastní zboží nebo zboží dodavatele komisního zboží

 • První dvojčíslí určuje pořadové číslo dodavatele a písmenko K udává,
  že jde o o dodavatele komisního zboží

Účty

 • Založíme tolik podrozvahových účtů ve třídě 7 skupiny 75, kolik máme dodavatelů komisního zboží. Názvy analytiky účtů volíme dle názvu dodavatele. 
   
 • Podobně založíme dohadné účty pasivní s analytikou odpovídající jednotlivým dodavatelům. 
   

Účtování

Význam kódu specifikace
 

 • V aplikaci *8014_Tvorba účtu nastavíme účtování takto:

Příklad účtování pro dodavatele komisního zboží    

Příklad účtování vlastního zboží

Pořizování dokladů _ Aplikace *8720

 • Možné nastavení šablon pro pořízení dokladů může vypadat například takto:

 • Šablony pro ostatní pohyby, jako je prodej a nákup, spotřeba, se nijak neodlišují

Kontroly

 • Aby byla rozlišena manipulace komisního zboží od zboží vlastního, je třeba
  v šablonách pořízení nastavit kontroly
  • V šabloně pro příjem vlastního zboží je kontrola nastavená takto:

  • V šabloně pro příjem a vrácení komisního zboží je kontrola nastavena takto:

IQ sestavy

 • Při tvorbu IQ sestav je třeba si uvědomit, že sklad je zde zastoupen
  účetní skupinou a podle tohodanou sestavu nastavit
 • Fyzické sklady jsou zde používány pouze pro ty odběratele, kterým dáváme naše zboží do komise
 • Obě dvě IQ sestavy (IQ_stav skladů a IQ_Deník RZ) umožňují zobrazit
  pohyby dle druhu účetní skupiny

IQ_Stav skladů a obratů
 

IQ_Deník pohybů RZ
 

 

Zpět na rozcestník "Komisní zboží"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    23.01.2023    | Článek:    1293    |     www.WinFAS.cz