Článek: 1283 | Naposledy změněno: 21.02.2013

Zařazování a vyřazování zvířat dojného typu

Související rozcestníky | Evidence zvířat | FAQ - Nejčastější dotazy


15 – Přechod do dojeného systému
16 – Odchod z dojeného systému

Postup pro přidání nových druhů pohybů

 • 1. Otevřete číselník Druhy pohybu zvířat (*3303).
 • 2. V pravé části okna klikněte na tlačítko Přidej.


 • 3. V okně Nový druh pohybu zvířat vyplňte:
          a. Kód: 17 
          b. Název: Přechod do dojeného
          c. Typ pohybu: Ostatní 
  

 • 4. Klikněte na tlačítko OK.
 • 5. V pravé části okna klikněte opět na tlačítko Přidej.
 • 6. V tomto okně vyplňte:
          a. Kód: 16 
          b. Název: Odchod z dojeného
          c. Typ pohybu: Ostatní
 • 7. Nyní potvrďte tlačítkem OK.
 • 8. Číselník Druhy pohybu zvířat můžete zavřít.
 • 9. Otevřete si číselník Povolené druhy pohybu (*3306).
 • 10. Vyberte v rozbalovátku Podle druhu pohybu.
 • 11. V pravé části okna klikněte na Hrom. kopírov..


 • 12. V okně Hromadné kopírování druhů zvířat vyplňte:
           a. Druh pohybu: 17
           b. Příjem/Výdej: Informace
           c. Změna ÚE: 15
 • 13. Potvrďte tlačítkem OK


 • 14. Otevře se okno Druhy zvířat ve skupinách ke kopii.
 • 15. V okně vyberte (pomocí zaškrtávátek nebo tlačítek Označ) druhy zvířat ke kterým chcete přiřadit druh pohybu s  nastavením (Příjem/Výdej, Změna ÚE,…).
 • 16. Potvrďte OK.


 • 17. Opět stiskněte na Hromadné kopírování druhů zvířat.
 • 18. V okně vyplňte:
          a. Druh pohybu: 16
          b. Příjem/Výdej: Informace
          c. Změna ÚE: 16
 • 19. Potvrďte tlačítkem OK.
 • 20. Otevře se okno Druhy zvířat ve skupinách ke kopii.
 • 21. V okně vyberte (pomocí zaškrtávátek nebo tlačítek Označ) druhy zvířat ke kterým chcete přiřadit druh pohybu s  nastavením (Příjem/Výdej, Změna ÚE,…).
 • 22. Potvrďte OK.

 Nyní máte nastaveny pohyby pod čísly: 17 - Přechod do dojeného systému, 16 – Odchod z dojeného systému.

 

Použití nových pohybů

Při použití nových pohybů je třeba dbát na tyto zásady:

 • 1. Nevyplňovat: Kombinace stáj x druh B.
 • 2. Zaškrtnout: Číslování zvířat.


 • 3. Před vyplněním čísel zvířat použít šablonu: NEnová zvířata, popř. Vyřazení, Výběr čísel


Hlášeni do ÚE – náhled 

  

Aktualizace statusu Dojný typ

Pro vlastní přehledy počtu zvířat daného typu a jejich možnému zobrazení v sestavách, je tento status uložen přímo na číslech zvířat. Status Dojný typ lze u jednotlivých zvířat měnit v okně Čísla zvířat.

Jsou možné dva způsoby:

Způsob A: Pomocí úprav

 • 1. Otevřete okno Čísla zvířat (*3398).
 • 2. V tabulce s čísli zvířat vyberte zvíře, které chcete upravit
 • 3. Stiskněte tlačítko Uprav. Otevře se okno Úprava čísla zvířat.
 • 4. Klikněte na rozbalovátko Dojný typ a vyberte aktuální status.Pozor:  Tento způsob aktualizace statusu je pouze informativní. Data z něj nejsou nikam zasílána.

Způsob B: Přes Portál farmáře

 • 1. Otevřete okno Čísla zvířat (*3398).
 • 2. V pravé části okna klikněte na rozbalovátko  vedle tlačítka Aktualizace.
 • 3. Z nabídky vyberte Aktualizace dat pomocí portálu farmáře.
  

 • 4. V okně Přihlášení uživatele vyplňte přihlašovací údaje pro přihlášení k Portálu farmáře a SZR ID. Potvrďte tlačítkem OK.
  Pozn.: SZR ID zjistíte na Portálu farmáře. Po přihlášení k portálu klikněte na jméno přihlášeného uživatele. Otevře se okno s přehledem údajů uživatele, mezi nimiž je SZR ID.
 • 5. V okně Parametry můžete upřesnit data, která chcete upravit (Provozovna(Číslo stáje ÚE), Druh zvířat a Stav k datu). Po potvrzení se otevře okno Aktualizace čísel zvířat.
  Pozn.: Při nevyplnění hodnot je defaultní nastavení na všechny provozovny a druhy zvířat k aktuálnímu datu.


 • 6. Aktualizace čísel zvířat zobrazuje tabulku s daty porovnávajícími stav v programu WinFAS a portálem farmáře.
  Okno umožňuje výběr:
          a. jednotlivých zvířat (popř. všech) určených k aktualizaci statusu, zaškrtnutím kolonky v levé části tabulky nebo pomocí tlačítek Označ,
         b. dat určených k aktualizaci pomocí zašktávátek v pravé části tabulky (Datum narození, Matka, Otec, Pohlaví, Plemeno, Dojený typ, Země).


 • 7. Stisknutím tlačítka OK se provedou určené změny.

Status Dojný typ v aplikaci čísla zvířat je aktualizován na základě změn Ústřední evidence přes Portál farmáře.

 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    21.02.2013    | Článek:    1283    |     www.WinFAS.cz