Článek: 1225 | Naposledy změněno: 26.06.2012

Než začnete kontrolovat realizace

 1. Účty prodejů ze skladu (např. 541, 542, 6132xx, 6142xx, ...) a účty tržeb (např. 601, 641, 642, ...) musejí mít nastavené naturální ukazatele.
  • Zápis naturálních ukazatelů k účtu aktivujete v číselníku *8010 Účtová osnova.
   • V opravách účtu na záložce Obecné, zaškrtávátko Tvorba NU (vpravo dole).
   • Nastavuje se pro každý účet zvlášť.
  • Naturální ukazatele přiřazujete k účtům v číselníku *8096 Naturální ukazatele.
   • V levé části okna vyberte účet, naturální ukazatel nebo měrnou jednotku.
   • Stiskněte tlačítko Uprav a přiřaďte k účtu naturální ukazatel.
 2. Před provedením kontrol realizací musí být vytvořeny spojovací soubory z agend, které mají vliv na realizace.
 3. Všechny tržbové doklady musí být zaúčtovány.

Vlastní kontrola realizací

 • Provádí se v sestavě IQ realizace.
  V Centrálním manažeru složka Účetní knihy / Sestavy / Realizace
 • Ideální je vytvořit si pro každou kontrolu samostatnou šablonu.
 • Ukázka okna IQ sestavy


Základní nastavení (povinné)

 • IQ sestava je rozdělena na dvě části (A a B).
 • Většinou je část A nastavena jako skladová a část B jako tržbová (doporučujeme).
 • Údaje pro každou část nastavujete na záložce Čitatel a jmenovatel, kde jsou jednotlivé části  rozlišeny velkými tučnými písmeny ve spodní části obrazovky. Levé údaje jsou pro část A, pravé pro část B. Na ostatních záložkách IQ sestavy jsou již údaje pro obě části společné.
 • Na záložce Čitatel a jmenovatel nastavte
  • Účty nebo podmnožiny účtů.
  • Měrnou jednotku - musí být shodná pro skladovou i tržbovou část.
  • Způsob načtení pro sloupec A = MD - DAL
  • Způsob načtení pro sloupec B = DAL - MD
  • Omezení sestavy klíči - středisko, výkony, ...
 • Na záložce Ukazatelé nastavte
  • Zobrazení Částky, Množství, ...
   • nastavuje se ve třech sloupcích v prvé části okna.
   • A,B =samostatná částka pro sloupec A a pro sloupec B
   • B-A = rozdíl mezi sloupci A a B
   • B/A% = procenta nebo podíl mezi sloupci A a B
  • Způsob zobrazení - doporučeno vybrat vedle sebe.
  • Datum (d0000evouc) - datum uzávěrky.
 • Sestavu součtujte např. podle Výkonu

Doplňkové nastavení (nepovinné)

 • Zobrazení skladové položky
  • Na záložce Ukazatelé v levém horním rohu, údaje Položka a Název položky.
  • Je možné použít pouze v případě, když je položka ve skladové části a tržbách shodná.
 • Zobrazení realizací podle klienta
  • Na záložce Klienti
 • Přejmenování sloupců v IQ sestavě
  • Pokud Vám nevyhovuje pojmenování sloupců v IQ sestavě (např. Částka A, Částka B, ...), můžete je přejmenovat. V opisu dat v IQ sestavě klepněte pravou myší na nadpis sloupce a vyberte možnost Nadpis. Přejmenujte údaj/e a vysoučtujte sestavu.
  • Výše zmíněný postup je jednorázový. Postup uložení trvalého uložení je součástí školení IQ sestavy pro pokročilé, nebo Vám jej poradíme na lince technické podpory.

Co kontrolovat ve výsledné sestavě?

 • Sloupeček Množství rozdíl = 0
  • Pokud je > 0 znamená to, že jste prodali víc než jste vyskladnili - v tomto případě jde většinou o chybu kdy jste neprovedli spojovák.
  • Pokud je < 0 znamená to, že jste vyskladnili více než jste prodali.
 • Sloupeček Částka rozdíl > 0
  • Pokud je rozdíl větší jak 0, znamená to, že jste prodali za víc než jste vyskladnili.
 • Sloupeček Částka podíl > 100
  • Jako v předchozím případě, ale jde o podíl.
  • Pokud je například hodnota 130, znamená to, že jste prodali s marží 30%.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    26.06.2012    | Článek:    1225    |     www.WinFAS.cz