Článek: 1219 | Naposledy změněno: 22.05.2012

Automatické párování ve výpisu

 • Následující řádky popisují chování programu a jsou určeny pro ty, kteří chtějí vědět detaily o vnitřním fungování programu nebo si sami pomoci, pokud program automaticky nespáruje některé položky.
 • Podmínky párování se řídí nastavením na šabloně pořízení bankovního výpisu.
 • Pro běžnou práci tyto vědomosti nejsou nutné.

Podmínky párování - kreditní strana

 1. Částka
  • Částky se rovnají.
  • Částka výpisu je menší než částka dokladu (částečná úhrada).
 2. Číslo bankovního účtu
  • Pokud je v šabloně nastaven požadavek "Shoda bankovníh účtů" = 1, musí se rovnat bankovní účty předpisu a úhrady (v opačném případě bankovní účet sedět nemusí).
  • U dobropisů se musejí bankovní účty rovnat a to bez ohledu na nastavení v šabloně.
  • Bankovní účty se musejí shodovat i u plateb, kde nesedí variabilní symboly (viz níže).
 3. Variabilní symbol
  • Platí vždy:
   • Variabilní symbol je vyplněný a delší než 3 znaky.
  • Nastavení "Shoda variabilních symbolů" v šabloně = 1
   • Variabilní symboly musejí shodovat. V takovém případě se nemusjí rovnat bankovní účty (pokud je v šabloně vypnuto (viz výše).
  • Nastavení "Shoda variabilních symbolů" v šabloně = 0 (tj. nemusí se shodovat)
   • Je povolena podmínka částečných VS. V takovém případěje je jeden VS celý obsažen ve druhém a současně se shodují bankovní účty.
   • Posledních 5 znaků mají oba VS společné, shodují se bankovní účty a částky (nejde o částečnou úhradu).

Podmínky párování - debetní strana

 • Příkaz vytvořen ve WinFASu
  • Musí být shoda údajů z příkazu s údaji z výpisu.
 • Příkaz vytvořen mimo WinFAS
  • Musí být shoda částky, bankovního účtu a variabilního symbolu.
  • Datum příkazu <= datum výpisu.
 • Nastavení "Omezit knihou příkazů" v šabloně
  • Zabrání chybnému napárování pokud existuje více nezpracovaným příkazů s duplicitními úhradami (např. měsíčně se opakují platby na stejnou částku a se stejným VS).
  • Při automatickém párování program otevře okno výběru nezpracovaných příkazů. Uživatel vybere, který z příkazů chce zpracovat.


 • Nastavení "Zrušit shodu variabilních symbolů" v šabloně = 1
  • Variabilní symboly se nemusí shodovat.
  • Doporučeno použít pouze u plateb do zahraničních bank, které neuvádějí ve výpisu hodnotu variabilního symbolu.
  • V případě, že je parametr aktivní, nelze párování omezit knihou příkazů.
 • Nastavení "Zrušit shodu bankovních účtů" v šabloně = 1
  • Bankovní účty se nemusí shodovat.
  • Doporučeno použít pouze u zahraničních bank, které ve výpisu neuvádějí číselný kod účtu.
  • V případě, že je parametr aktivní, nelze párování omezit knihou příkazů.
 • Nastavení "Kontrola shody klientů" v šabloně = 1
  • Aktivní kontrola názvu bankovního účtu klienta - musí být shoda.
  • Doporučeno použít pouze u plateb do zahraničních bank, které neuvádějí ve výpisu hodnotu BU ani VS.
  • Do názvu účtu u klienta (c0036nazuc) je nutné předem doplnit název položky uvedený na výpisu.
  • V případě, že je parametr aktivní, nelze párování omezit knihou příkazů.

Kdy se doklady nespárují

 • Nebyla dosažena shoda mezi dokladem a úhradou dle nastavených parametrů (viz výše).
 • Je duplicita dokladů nebo úhrad (např. více dokladů nebo položek výpisu má stejný VS a částku).
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    22.05.2012    | Článek:    1219    |     www.WinFAS.cz