Článek: 1210 | Naposledy změněno: 16.02.2012

Nastavení pro ukládání příloh

Požadované znalosti:

 • Pokročilá práce s počítačem a sítí.
 • Právo správce počítače / počítačové sítě.
 • Znalost nastavování šablon a číselných řad.

1) Příprava adresáře pro ukládání příloh

 • Nastavení v tomto bodě se netýkají přímo WinFASu. měl by je provádět správce Vašich počítačů, nebo jiný uživatel počítače s dostatečným oprávněním.
 • Připravte si adresář, do kterého budete chtít ukládat soubory příloh.
 • Tento adresář může být.
  • lokální - složka ve vaším počítači.
  • sdílený - složka ve vaší počítačové síti (doporučujeme).
 • Nastavení oprávnění pro výše zmíněnou složku.
  • Uživatelé, kteří budou přílohy přidávat - nastavit právo pro čtení i zápis.
  • Uživatelé, kteří budou přílohy pouze prohlížet - nastavit právo pro čtení.

2) Nastavení uložiště ve WinFASu

 • Spusťte aplikaci *8091 Číselník úložišť.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Dle vlastního uvážení vyplňte Kód a název uložiště.
 • Typ uložiště Adresář.
 • Evidovat změny příloh Neevidovat.
 • Cesta k uložišti - zde doplňte cestu ke složce nastavenou v předchozím bodě. Cestu zadávejte ve formátu, ve kterém ji vidí všichni uživatelé, kteří mají uložiště využívat. Pokud se jedná o síťové uložiště, měl by toto nastavení provádět ještě správce sítě.

3) Nastavení povolených typů příloh (volitelně)

 • Tento krok je nepovinný.
 • Můžete zde nastavit typ příloh, které je možné k dokladu přidat.
 • Spusťte aplikaci *8088 Číselník druhů příloh
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Vyplňte kód a název přílohy (např. PDF - Dokument v PDF).
 • Zvolte správný druh přílohy.
 • Příponu zadávejte např jako PDF (tj. před příponou se neuvádí tečka).
 • Volitelně můžete vybrat Prohlížeč - pokud žádný nevyberte, bude se automaticky využívat prohlížeč uvedený pro danou přímonu v registrech daného počítače.

4) Nastavení šablony pro přidání přílohy

 • Uvedeno na příkladu šablony pro Prohlížení knih. Stejnou šablonu nastavujete i pro aplikaci *88 - níže uvedené obrázky s popiskami platí i pro nastavení této aplikace *88.

 • Spusťte aplikaci *1018 Prohlížení účetních knih.
 • Vyberte libovolný doklad.
 • Stiskněte tlačítko Přílohy.
 • V okně Prohlížeč příloh stiskněte tlačítko Přidej.
 • V horní části okna klepněte pravou myší na ikonu propisky (1.) a vyberte možnost Nová (2.).

 • Na záložce Obecné šabloně přiřaďte kód a název.
 • Na záložce Ostatní můžete nastavit (nepovinné).
  • Cestu ze které se budou přebírat naskenované soubory (3.), jak bude s naskenovanýmy soubory nakládáno (4.) a zda má být soubor po přesunu do uložiště přejmenován (5.).

 • Šablonu uložte tlačítkem OK.
 • Nyní šablonu vyberte.
 • V okně pořízení vyberte Druh multimédia (nastaveno v kroku 3 - typy příloh) a uložiště multimédia (nastaveno v kroku 2 - nastavení uložiště). Tyto údaje doporučujeme uložit do šablony.
 • HOTOVO.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    16.02.2012    | Článek:    1210    |     www.WinFAS.cz