Článek: 1162 | Naposledy změněno: 14.09.2011

Postoupení pohledávky

Příklad postoupení pohledávky s původní cenou 100,- CZK postoupena s cenou 80,- CZK.

Stručný postup:

 • Uhraďte původní pohledávku v plné výši rozdílem úhrad.
 • Zapište novou pohledávku v částce, za kterou ji postupujete.

 

Podrobný postup:

 1. Doklad pohledávky musí být zapsaný ve WinFASu (100,- CZK).

 2. Spusťte aplikaci *1006 Rozdíly úhrad.
 3. Vyberte šablonu Rozdílů úhrad a stiskněte tlačítko Přidej.
 4. V okně pořízení napárujte rozdíl úhrady na pohledávku, kterou chcete postoupit = provedete zaplacení této pohledávky v plné výši (100,- CZK).
 5. Rozdíly úhrad uložte tlačítkem OK.

 6. Spusťte aplikaci *1011 Zaúčtování a vyberte šablonu, kterou používáte pro zaúčtování rozdílů úhrad (většinou šablona 6 - Zúčtování ostatní). Stiskněte tlačítko Přidej.
 7. V pořízení zaúčtování vyberte šablonu Zučtování rozdílů úhrad a proveďte zaúčtování následovně.
  • 546 / 311      částka 100,- CZK
 8. Zaúčtování uložte tlačítkem OK.

 9. Spusťte aplikaci *1002 Pohledávky (nebo *210 Obchodník).
 10. Zapište pohledávku ve částce, za kterou ji postupujete (80,- CZK). Doklad se zapisuje BEZ DPH.
 11. Spusťte aplikaci *1011 Zaúčtování a vyberte šablonu zaúčtování pohledávek. Stiskněte tlačítko Přidej.
 12. V pořízení zaúčtování vyberte šablonu pro zaúčtování požadované knihy a proveďte zaúčtování následovně.
  • 315 / 646      částka 80,- CZK
 13. Uložte tlačítkem OK.
 14. HOTOVO.

 

Postoupení závazku

Postup je podobný jako u postoupení pohledávky.
Rozdíly:

 • Místo pohledávek zapisujete *1001 Závazky
 • Zaúčtování dokladu Rozdílů úhrad je 321 / 395
 • Zaúčtování nově vzniklého závazku je 395 / 321
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    14.09.2011    | Článek:    1162    |     www.WinFAS.cz