Článek: 1145 | Naposledy změněno: 30.10.2018

Saldo-rozpis

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul 


 

 • Umožňuje sledování saldokontních účtů (např. 321/311) po střediscích.
 • Využití je především pro sledování toku peněz po střediscích u jedné číselné řady nebo  rozdělení  jednoho předpisu závazků/pohledávek na více středisek.
 • Saldo-rozpis lze generovat z vyplněné předkontace či dodatečně generovat ze zaúčtovaných dat (návod +2362)

Zápis v závazku *1001

 1. Zapište závazek běžným způsobem
 2. Před uložením závazku vyplňte předkontaci, kterou naleznete pod tlačítkem Parametry
 3. Doplňte kombinaci klíčů (+ případně zakázku či klasifikaci) a hodnotu rozpisu v procentech nebo částkou
  (hodnotou rozpisu je možné rozepsat jeden závazek na více středisek nebo zakázek)
 4. Rozepsání na více řádků proveďte tlačítkem Přidej (je hlídáno rozepsání do 100%)
 5. Celý rozpis předkontace uložte tlačítkem OK
 6. Celý závazek uložte tlačítkem OK nebo pokračujte v zápisu dalšího dokladu tlačítkem Přidej 1

Zápis pohledávky v aplikaci *1002 Pohledávky

 1.  Postup je stejný jako u zápisu závazků

Zápis pohledávky z fakturace *210 Obchodník (nepředkontované faktury)

 1. Fakturu v aplikaci Obchodník zapište běžným způsobem a uložte
 2. Spusťte aplikaci *1029 Saldo rozpis
 3. Stiskněte tlačítko Saldoklíče
 4. V okně pořízení vyberte knihu, doklad a pokračujte klávesou enter
 5. Doplňte kombinaci klíčů (+ případně zakázku) a hodnotu rozpisu v procentech nebo částkou
  (hodnotou rozpisu je možné rozepsat jednu pohledávku na více středisek nebo zakázek)
 6. Rozepsání na více řádků proveďte tlačítkem Přidej 2 (je hlídáno rozepsání do 100%)
 7. Celý rozpis uložte tlačítkem OK

Zápis pohledávky z fakturace *210 Obchodník (faktury s předkontací)

 1. Fakturu v aplikaci Obchodník zapište běžným způsobem a uložte
 2. Proveďte dávkové nebo ruční zaúčtování faktury
 3. Dále pokračujte návodem Hromadné vytvoření saldo-rozpisu ze zaúčtovaných faktur

Hromadné vytvoření saldo-rozpisu ze zaúčtovaných faktur

Pokud máte již některé faktury zaúčtované, ale nedělali jste u nich saldo rozpis, můžete jej tímto postupem hromadně doplnit.

 1. Spusťte aplikaci *1029 Saldo rozpis
 2. Stiskněte tlačítko Saldoklíče
 3. V okně pořízení zatrhněte Saldo-rozpis ze zaúčtovaných dat
 4. Vyberte knihu nebo klienta
 5. Stiskněte tlačítko Hromadně
 6. Objeví se seznam dokladů vhodných pro hromadný zápis saldo rozpisu
 7. Zatrhněte požadované doklady a stiskněte OK
 8. Doklady se načtou do pořízení a doplní se u nich klíče + zakázky
 9. Vše uložte tlačítkem OK


Jak použít v sestavě IQ saldokonto

 1.  V sestavě je dole žlutá tabulka, ve které můžete nastavit zobrazování a filtrování dle klíčů (středisko/výkon/...).
 2. Pokud zde zatrhnete modrý údaj Zobraz a zároveň červený Povinný, bude sestava ukazovat pouze doklady se zapsaným Saldo rozpisem.
Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    30.10.2018    | Článek:    1145    |     www.WinFAS.cz