Článek: 553 | Naposledy změněno: 09.07.2008

Pořizování dokladů pro vykázání DPH v jiném státě

 0) Nastavení číselníku zemí

 • Spusťte číselník *8004 Číselník zemí
 • Najděte zemi, ve které jste registrovanými plátci DPH (např. Slovensko)
 • Tlačítkem Uprav nastavte Měnu používanou v dané zemi
 • Uložte

 1) Nastavení nové adresy se zahraničním DIČ do firemní věty

 • Spusťte aplikaci *3000 Číselník klientů
 • Najděte si Firemní větu a stiskněte tlačítko Uprav
 • V okně Základní identifikace adresy stiskněte tlačítko Adresy
 • Tlačítkem Přidej vložte další adresu
 • V nové adrese nastavte:
  • DIČ EU - doplňte správné DIČ platné provybranou zemi (např. SK77777777)
  • Země přidělení DIČ - vyberte zemi ve které budete chtít odevzdávat DPH
  • Finanční úřad - vyberte finanční úřad
  • Zaškrtněte údaj Stálá provozovna (v pravém horním rohu)
  • Doplňte Adresu
  • Vyplňte ostatní údaje dle potřeby
 • Vše uložte

 2) Nastavení číselníku zákonných parametrů

 • Spusťte číselník *9021 Hodnoty zákonných parametrů
 • V levém sloupečku vyberte TYP parametrů DPH, ve druhém sloupečku DPH_zakladni nebo snížená
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • Vyberte zemi plátcovství DPH, do hodnoty doplňte sazbu DPH pro danou zemi
 • Platnost od nastavte stejnou jako u českého DPH (uvedena ve stejnám číselníku, o řádek výš)
 • Tyto parametry DPH již mohou být přednastaveny, v tom případě je neměňte
 • Uožte OK

 3) Nastavení kódů DPH

 • Nyní nastavte kódy DPH které budete používat u faktur pro cizí daňové přiznání DPH
 • Spusťte aplikaci *8102 Čísleník kódů DPH
 • Najděte podobný kód DPH (snížená/základní sazba, ....) a okopírujte ho tlačítkem Kopíruj
 • Změňte Kód a Název
 • Na záložce Základní změňte údaj Země a vyberte zemi zahraničního DIČ
 • Na záložce Parametry NEsmíte Zemi měnit (tam ponechte Tuzemsko)
 • Na záložce Základní změňte Účet
 • Na záložce Základní nesmí být vyplněny Řádky výkazu (základ ani daň), řádky výkazu jsou skrty úplně dole v okně aplikace, roztáhněte aplikaci dolů
 • V tomto číselníku nelze nastavit konkrétní výši sazby, lze nastavit pouze základní/snížená/bez DPH
 • Kód DPH musí být nastaven pro vstup nebo výstup (nelze zvolit možnost nerozhoduje)
 • Uložte

 4) Založení nové knihy a číselné řady

 • Spusťte aplikaci *8077 Číselník účetních knih
 • Založte novou knihu, do které budete chtít pořizovat faktury pro cizí daňové přiznání DPH
 • Obecný postup jak se pořizuje nová kniha najdete zde
 • Specialita
  • Doplňte Měnu dokladů (pokud je jenom 1 měna stačí ji vybrat z KUKu, jinak použijte
 • Vše uložte
 • Založte novou číselnou řadu pro vytvořenou knihu - popsáno zde

 5) Založení nové šablony pro pořízení dokladů

 • Obecný postup jak založit šablony pro novou knihu a číselnou řadu najdete zde
 • Specialita v nastavení agendy *1001 Závazky, *1002 Pohledávky, *1003 Pokladna
  • Šablona Aplikační
   • Záložka Pořízení
   • Nastavte u řádku Evidence DPH Formulář pro DPH v cizí měně (nastavuje se ve spodní části okna)
  • Šablona Pořízení
   • Záložka Ostatní
   • Do údaje Další adresa registrace v EU doplňte adresu firemní věty s uvedeným zahraničním DIČ (nastavena v kroku 1)
  • Uložte šablony
 • Specialita v nastavení agendy *210 Obchodník
  • V horní části okna záložka Účto
  • Do údaje Plátce DPH, pokud to není firemní věta vyberte z číselníku adresu firemní věty s uvedeným SK DIČ
  • Uložte do šablony

 6) Zápis dokladů - závazky a pokladna

 • Zápis dokladů probíhá běžným způsobem, jenom v tabulce DPH volte kódy DPH nastavené v kroku 2
 • Pozor! V hlavičce dokladu nezapomeňte vybrat pod záložkou Ostatní údaj Další adresa registrace v EU!!!!

 7) Vystavení faktury v Obchodníkovi

 • Volba šablony dle bodu 4
 • Měna musí odpovídat měně země dle bodu 1
 • Na záložce Účto musí být uvedena firemní věta se zahraničním DIČ
 • Fakturační položky se pořizují běžným způsobem
 • Daňová tabulka se uloží v měně země DIČ (např. SKK) a zároveň se přepočte běžným (účetním) kurzem na referenční měnu pro její pozdější zaúčtování

 8) Daňové přiznání

 • Spusťte sestavu IQ - DPH EU
 • Zvolte šablonu pro vytvoření daňového přiznání DPH
 • Na druhé záložce Výběr dle kódů a statusů... vyberte zelený údaj Země plátce (kde se podává přiznání) - nahoře
 • Tlačítkem SQL si zobrazte údaje pro přiznání které opište do formuláře pro zahraniční přiznání k DPH
 • Program automaticky tyto formuláře neplní!!!
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    09.07.2008    | Článek:    553    |     www.WinFAS.cz