Článek: 3244 | Naposledy změněno: 08.12.2022

Zásobové doklady s DOV

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník |  Procesní řízení | Řízení zásob | Obchodní vztahy (DOV)  


 

Objednávky a příjemky s DOV se pořizují standardním způsobem v aplikaci *8720 Příjem/Výdej. Údaje o kontraktu se doplňují až na položkové šabloně dokladu.

Jednotková cena se po zadání položky doplní do pole automaticky z hodnoty uvedené na kontraktu v aplikaci *5401 Kontrakty. Pokud na položce dodatku v *5401 Kontrakty není vyplněna měna, systém si ji převezme z firemní věty.  


Dodavatelský kontrakt se dohledá pouze v případě, že všechny kritéria nastavená u kontraktu splňují zadané hodnoty na zásobovém dokladu.

Kontrakt se může dle nastavení, na položkové šabloně na záložce "Ostatní", plnit buď automaticky a nebo jej obsluha vybere přes KUK na záložce „Další údaje 2“.


V případě, že smluvní kontrakt neexistuje, nebo zadaná hodnota, případně hodnoty, při pořízení dokladu nesplňují podmínky žádného kontraktu, smluvní kontrakt se k položce nedoplní.

U automatického výběru kontraktu se po zadání položky, ke které se kontrakt nedohledal, zobrazí prázdný KUK na smluvní kontrakty. 


                                                                                

V situaci, kdy se k položce smluvní kontrakt nedohledá, je možné, pokud má uživatel osobní kontrakt, jej k položce doplnit. 

Osobní kontrakt se váže vždy na konkrétního přihlášeného uživatele, který doklad pořizuje, takže je možné jej k položce zadat pouze v případě jeho existence.

Osobní kontrakt přihlášený uživatel vybere v poli pod smluvním kontraktem, opět na záložce „Další údaje 2“.    


Dohledání a doplnění smluvního nebo osobního kontraktu je viditelné na záložce "Položka", kde se za polem s celkovou částkou dokladu zobrazí zelený text „Kontr.“


V případě, kdy obsluha při pořízení objednávky musí vybírat i položky mimo dodavatelský kontrakt a má v nastavení položkové šablony omezený výběr položek dle zalistování pro DOV, otevře si položkový KUK a přes tlačítko Parametry jednorázově upraví nastavení zobrazení pro všechny položky.

  

Zpět na rozcestník "Obchodní vztahy (DOV)".

Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    08.12.2022    | Článek:    3244    |     www.WinFAS.cz