Článek: 3215 | Naposledy změněno: 23.09.2022

DOV - Smluvní kontrakty *5401

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Obchodní vztahy (DOV)


 

Smluvní kontrakty zakládáme a upravujeme v aplikaci *5401 Smluvní kontrakty. V levé části aplikace je seznam kontraktů. Pravá horní část slouží k filtraci a nastavení zobrazení záložek Čerpání a Přílohy. 


Pořízení kontraktu

 • Kromě čísla, názvu a platnosti se na kontaktu při jeho pořízení nastavuje způsob jeho ověření viz návod +3376
 • Na kontraktu také může být uvedená poznámka a odpovědná osoba, která musí být uložená v číselníku osob *3004.
 • K dodavatelskému kontraktu lze přiložit smlouva evidovaná v aplikaci *8051 Smlouvy.


Dodatek kontraktu

 • Při pořízení kontraktu se automaticky zakládá dodatek.
 • Tak jako kontrakt má i dodatek svůj název, planost a možnost zápisu poznámky.
 • V případě kopírování dodatku přes volbu u tlačítka Speciality se nabízí dvě možnosti:
  • kopírovat a uzavřít dodatek
  • kopírovat a dodatek neuzavírat
 • Pořízené dodatky se řadí od nejaktuálnějšího, neplatné jsou přeškrtnuté.
 • Pod dodatkem jsou uloženy položky, účastníci, případně přílohy.

  

Položky dodatku

 • Mohou být zásobové, holdingové nebo v kombinaci (např. holdingovou skupinovou položku lze upřesnit položkou zásobovou).  
 • Lze je zakládat ručně nebo hromadně pomocí tlačítka Import pol. viz návod +3293
 • Povinný údaj na položce je pouze datum a v případě vyplnění ceny i měrná jednotka.
 • Přes šipku u tlačítka Speciality lze hromadně měnit již pořízené ceny položek dodatku.
 • Na položku dodatku lze dále zapsat:
  • dodavatelský název a číslo položky
  • cenu dle nastaveného množstevního limitu
  • tolerovanou hranici pro příjem položky v procentech nebo v měrné jednotce

  

   Upozornění 
   Pokud není u položky dodatku zadaná tolerance na příjem v měrné jednotce nebo procentech, tak se tolerance nehlídá. 

 

 

Účastníci dodatku

 • K dodatku se na záložce "Účastníci" vybírá pomocí statusu dodavatel a odběratel kontraktu.
 • Účastníci se pořizují:
  • výběrem z klientského KUKu
  • pomocí tučné šipky, která dosadí firemní větu
  • pomocí tlačítka Podmnožina s volbou odběratel nebo dodavatel
  • pomocí tlačítka Hromadně s volbou odběratel nebo dodavatel

  

Čerpání dodatku

 • Záložka Čerpání zobrazuje pořízené zásobové doklady s daným kontraktem.
 • V hodní části je seznam dokladů s celkovou vyčerpanou částkou v zeleném řádku.
 • Spodní část zobrazuje konkrétní položky dokladu.
 • Pro zobrazení dle typu nebo druhu dokladu lze využít v horní části aplikace filtr pro záložku Čerpání. 

 
 

Přílohy

Pomocí tlačítka Přílohy lze k dodatku vybrat existují nebo pořídit novou přílohu.

  

V případě napojení přílohy k dodatku přímo z aplikace příloh *8800, vyberete u přílohy na záložce Vazby oblast Kontrakty DOV (Dodatky) a následně zvolíte příslušný dodatek ve sloupci Doklad. 

  

Speciality

Přes šipku u tlačítka Speciality v aplikaci *5401 Smluvní kontrakty lze vyvolat následující funkčnosti:

 • Kopíruj dodatek
  • kopie dodatku včetně účastníků a položek
  • zároveň s vytvořením nového dodatku lze uzavřít dodatek výchozí/kopírovaný                 
 • Export položek
  • export položek dodatku do schránky/clipboardu                 
 • Ceny
  • hromadnou úpravu cen položek dodatku                 
 • Prohlížení kontraktů - návod +2653
  • s možností filtrace a podbarvením údajů

Zpět na rozcestník "Obchodní vztahy (DOV)".

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    23.09.2022    | Článek:    3215    |     www.WinFAS.cz