Článek: 3149 | Naposledy změněno: 06.05.2022

Nastavení dividend do závazků

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Akcie - Rozcestník Pro správné převedení dividend akcionáři je třeba dividendy nastavit do závazků. Proto je třeba postupovat dle kroků níže:

1. Nastavit novou knihu v závazcích – viz.+785

2. Nastavit číselnou řadu pro nově založenou knihu – viz.+784

3. Nastavit šablony do apl. *1001 - Závazky - viz. +792 a +793

4. Exportovat akcie do závazků 

  1. Spusťte apl.  *5304 – Předávací protokoly
  2. Stiskněte tlač. IQ prezentace
  3. Vyberte šablonu DIV - Výplata dividend (1.) (pozn. šablonu můžete stáhnout z Internetu dle návodu +482)
  4. Doplňte Vámi nastavenou šablonu pro import akcií do závazků viz. krok 3 (2.)
  5. Stiskněte tlačítko Závazky (3.) 
  6. Naimportujete dividendy do závazků
  7. Potvrďte výběr šablony a poté se už vygenerují závazky za konkrétní akcionáře, které uložíte tlač. OK


Srážka daně

POZOR! Je potřeba kontrolovat zdali je akcionář veden jako fyzická osoba či podnikatel. V případě fyzické osoby se políčko strhnout daň zaškrtává automaticky, u podnikatele je třeba tento výběr provést ručně.

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    06.05.2022    | Článek:    3149    |     www.WinFAS.cz