Článek: 3146 | Naposledy změněno: 06.05.2022

Převod akcií

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Akcie - Rozcestník Návod popisuje převod mezi akcionáři, či z emitenta na akcionáře. 

Převody akcií se provádějí v aplikaci *5304 – Předávací protokoly. V aplikaci nelze! opravovat, lze pouze mazat poslední protokol. Vzhledem k vnitřní logice dat a k právním skutečnostem je opravování problematické.

Na úvodním okně aplikace jsou zobrazeny zápisy (převody) a lze je řadit sle datumu, podle osoby která předala nebo převzala, atd. 

Postup převodu:

 • Spusťte apl. *5304 - Předávací protokoly
 • Stiskněte tlač. Přidej (1.)
 • Otevře se okno pro převod akcií
 • Zde je potřeba vyplnit (2.)
  • Datum =  datum převodu
  • Předal = ten kdo předává
  • Převzal = ten kdo přejímá
 • Vyberte akcie k převodu (3.)
 • Rozhodněte jaký podíl akcie se převádí – více níže
 • Nakonec výběr potvrďte tlač. Přepočti
 • Celý převod potvrďte tlač. OK


 

Převedení podílu akcie

Pokud převádíte celý podíl akcie, tak vyberete převáděnou akcii a necháte nastaveno tak jak je. Dáte přepočítat a poté převést.

Pokud danou akcii eventuelně více akcií budete dělit na podíly lze to provést dvěma způsoby.

1. Pomocí zlomků

Zlomková část nahoře v okně – zde budete danou akcii násobit zlomkem, který uvedete pro převod.

Příklad: Máte jednu akcii a chcete jí převést polovinu – vynásobíte zlomkem ½

Příklad 2: Máte ½ akcie a když do zlomku zadáte ½, tak nepřevedete celou polovinu, ale ¼ … ½ * ½ = ¼. Pokud by jste chtěli převést celou polovinu nechali by jste nastaveno na 1/1.2. Pomocí vypsání jmenovatele případně čitatele

Můžete upravit přímo u dané akcie čitatele a jmenovatele – v tomto případě převádíte část té dané akcie.

Příklad: Máte ½ akcie a chcete převést ¼, tak dáte čitatele 1 a jmenovatele 4, tedy ¼.

Příklad 2: Máte 1 akcii a chcete převést ¾ dané akcie, tak dáte čitatele 3 a jmenovatele 4, tedy ¾. V tomto případě nepoužijete tlačítko Přepočti, vybrané akcie by se přepočítali dle zlomku nahoře – dáte rovnou OK.


Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    06.05.2022    | Článek:    3146    |     www.WinFAS.cz