Článek: 3092 | Naposledy změněno: 08.02.2022

Workflow procesy a jejich dělení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení 


Modul procesní řízení slouží pro schvalování a řízení dokladů ve WinFASu.

Výhody schvalování:

 • bezproblémový tok dokladů
 • dohledatelnost a přehlednost (auditní stopa)
 • automatizace a ušetření času při práci
 • snížení nákladů (např. na tisk faktur, které byly doposud podepisované osobně)

Tok dokladů ve firmě


Jedná se o nástroj, kterým zefektnivníme práci uvnitř podniku. Schvalování můžeme mimo jiné chápat i jako dynamicky řízená práva. Doklad je řízeny stavy a zámky daného procesu.

Důležité:

 • Schvalování se řidí předem definovaným a nastaveným schvalovacích schématem (*6401 - Definice workflow procesů).
 • Schvalovací schéma obsahuje jednotlivé stavy, mezi kterými jsou definované přechody/aktivity (podpis, podmínka, akce).
 • Stavy jsou řízené Zámky procesů (*6492) a Podmnožinami stavů WFL (*6410).
  Upozornění! Práva určují kdo může jednotlivé zámky spravovat a je jen na Vás, koho do úprav pustíte a kdo bude schopný ovlivňovat zámky, atd.
 • Schémat může být neomezené množství.
 • Procesy mohou být jednoúrovňová, ale i víceúrovňová, podhléhající různým podmínkám.

Pokud chcete schvalovací procesy implementovat ve Vaší firmě je důležitá komplexní analýza aktuálního stavu schvalování uvnitř firmy a definování jednotlivých pravomocí pro schvalování. Je nutné zodpovědět následující otázky:

 • Jaké doklady schvalujeme?
 • Kdo je zodpovědný za správnost schválení?
 • Kolik osob je zapojených do procesu schválení od zápisu dokladu až po předání do účetnictví/ost. modulů?
 • Co se stane pokud je doklad zamítnut? Atp.

 

Dělení workflow procesů

WFL procesy dělíme dle oblasti schvalování na: 

 • OBCH - Obchodní - schvalování fakturace
 • PODA - Podatelna - schvalování zápisů v Podatelně
 • PRIS - Finanční přísliby a žádanky - schvalování objednávek a limit. příslibů
 • UCTO - Účetní doklady - pokladní a obecné doklady, přijaté faktury, ad.
 • ZASO - Doklady řízení zásob - schvalování zásobových dokladů

 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    08.02.2022    | Článek:    3092    |     www.WinFAS.cz