Článek: 2861 | Naposledy změněno: 21.01.2021

E-shop - Možnosti přenosu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

Pomocí záložky Možnosti přenosu v aplikaci *8776 Konektor pro e-shop lze uživatelsky nastavit parametr pro přenos nebo odeslání exportního XML souboru v případě chyby v konektoru.

  

Možnosti nastavení přenosu:

 

 • Opakovat export v případě chyby spojení

  • zajistí další odeslání exportního XML souboru s daty na e-shop v případě zjištění chyby v konektoru
  • zjištěná chyba se zobrazí na záložce Logy
  • opětovné odeslání výstupního XML souboru proběhne pouze jednou

Upozornění:

 • V případě, kdy webová část nezpracuje XML soubor s daty a i přes to odešle validní odpověď, takovou situaci konektor pro e-shop nedokáže určit jako chybovou a opětovný export nespustí.

 

 • Odesílat výstupní soubor na e-mail

  • zajistí odeslání exportního XML souboru s daty na uvedený e-mail nebo e-maily, které se při zápisu do příslušného pole oddělí středníkem
  • další parametr určuje, zda se má odeslání provést vždy nebo pouze v případě chyby zjištěné konektorem
  • zjištěná chyba se zobrazí na záložce Logy
 • odesílat výstupní soubor na FTP

  • zajistí další odeslání exportního XML souboru s daty do složky na FTP server
  • nastavení FTP serveru je uvedeno záložce FTP připojení
  • další parametr určuje, zda se má odeslání provést vždy nebo pouze v případě chyby zjištěné konektorem
  • zjištěná chyba se zobrazí na záložce Logy e-shopu
Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    21.01.2021    | Článek:    2861    |     www.WinFAS.cz