Článek: 2824 | Naposledy změněno: 05.11.2020

Schválení a zamítnutí příslibu v jednoduchém schvalování

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul


 

Postup (společný pro obě varianty):

 • Spusťte aplikaci *5450 – Přísliby a žádanky
 • Vyberte příslib/žádanku, kterou chcete schválit/zamítnout
 • Pozor! Práva ke schvalování/zamítnutí mohou být omezena nastaveným schvalovacím procesem nebo vybranou osobou schvalovatele. 
 • Ke schválení/zamítnutí může dojít dvěma způsoby (pomocí ikon hlavním okně nebo tlačítka Akce):

1. Schválení/zamítnutí pomocí ikon na hlavním okně

 • Ke schválení/zamítnutí příslibu využijte ikony na záložce „Detail“


 • Po odkliknutí požadovaného stavu vyskočí potvrzovací okno - potvrďte Ano

 

 

2. Schválení/zamítnutí pomocí tlačítka Akce

 • Ke schválení/zamítnutí příslibu využijte tlačítko Akce

 

 • Otevře se okno Schvalování finančního příslibu nebo žádanky

 

 • Na okně vidíte všechny potřebné informace, které potřebuje schvalovatel o příslibu/žádance znát
 • S položkami příslibu pracujete jako s celkem (schvaluji/zamítám je najednou)
 • Pomocí zaškrtávátek vyberete stav, do kterého chcete příslib/žádanku uvést
  • Schválit příslib = potvrzený příslib (pouze schválené přísliby se nám nabízí k čerpání v okně předkontace)
  • Zamítnout příslib = zamítnutý příslib (po úpravách, lze příslib znovu vrátit do stavu „Ke schválení“ a příslib/žádanka bude nachystaná k opětovnému schválení)
 • Potvrďte pomocí OK
Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.11.2020    | Článek:    2824    |     www.WinFAS.cz