Článek: 2823 | Naposledy změněno: 05.11.2020

Pořízení příslibu/žádanky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul


 

Před pořízením příslibu/žádanky zkontrolujte prosím nastavení Číselníku druhů příslibů a žádanek v aplikaci *5451.
Pro každý druh žádanky doporučujeme založit vlastní pořizovací šablonu s neměněným základním nastavením.

Postup pořízení:

  • Otevřete aplikaci *5450 – Přísliby a Žádanky
  • Stiskněte tlačítko Přidej (příp. Kopíruj, pokud již podobný příslib/žádanku vytvořenou máte)
  • Otevře se okno pořízení
  • Vyplňte hlavičku příslibu (viz. obr. bod 1.)
  • Přidejte jednotlivé položky pomocí tlačítka Přidej 2 (viz. obr. bod 2.)
  • Uložte pomocí OK nebo tlačítkem Přidej 1 vytvořte nový příslib/žádanku

 

Popis okna pořízení

Parametrické okno pořízení příslibu nebo žádanky dělíme na 2 části. V horní části (1.), tzv. hlavičce příslibu/žádanky, evidujete informace, které se vážou k celému příslibu, jako např. označení, finanční rámec (suma jednotlivých položek), osobu klienta (dodavatele/odběratele), zákazku, ke které se příslib/žádanka váže, nebo definujete schvalovací proces.  Do spodní části (2.) zapisujete údaje jednotlivých položek, jako např. účet plánu, klíč či vazbu na zásobové nebo fakturační položky. 

 Pozn.: Povinnost vyplnění jednotlivých údajů je řízeno šablonou. Pro správné nastavení šablony prosím kontaktujte technickou podporu.

 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.11.2020    | Článek:    2823    |     www.WinFAS.cz