Článek: 2744 | Naposledy změněno: 05.08.2020

 Parametry konektoru pro e-shop I

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

Parametry pro e-shop I jsou rozděleny do několika sekcí, nastavení se provádí pro oblast:

 • položek (údajů, hodnot a statusů)
 • kategorií (podmnožin položek zařazených ve stromu)
 • příloh (obrázků, dokumentů, atd.)
 • vlastností položek 
 • cen a cenových hladin


Položky

 • Stromy = v konektoru může být zvoleno 1 i více stromů. Ve WinFAS se evidují v aplikaci *140 a tvoří jej podmnožiny položek ZVS.

         

 • Aktivní položky = aktivita u položky by měla být zatržená vždy, jedná se o obecnou funkčnost. Ve WinFAS se nastavuje v číselníku *8718 Položky ZVS.

         

 • Jen aktivní pro web = tzn., na webu se nebudou zobrazovat všechny položky, které mají aktivitu ve WinFAS, ale pouze ty, které ji mají i pro web
  • Pokud toto pole není zatrženo, tak na web budou exportovány všechny aktivní položky
 • Seznam skladů = výběr skladů, které řídí množství položky pro web (pokud všechny, pak sklad 999 – Celá firma)
 • Konto = určuje, dle jakého konta se bude počítat množství pro web (např. 09-fyzický stav, nebo disponibilní konto (fyzický stav minus objednávky), apod.)
 • Přepočty měrných jednotek = na e-shopu se budou zobrazovat (i) jiné měrné jednotky, než je jednotka referenční - budou exportovány přepočty (např. referenční jednotka je v kilech, ale na e-shopu bude převod na kusy, apod.)
 • Překlady měrných jednotek = přenos překladů měrných jednotek do cizých jazyků
 • Hmotnost = hmotnost z karty položky (brutto, netto)
 • Rozměry = rozměry z karty položky (výška(X), šířka(Y), délka (hloubka)(Z))
 • Objem = pole pro kapacitu na kartě položky (vyplňuje se množství a jednotka)
 • Poznámka = první pole pro poznámky na kartě položky v záložce poznámky (c1602pozn_)
 • Interní poznámka = druhé pole pro interní poznámky na kartě položky v záložce poznámky (c1602pozni )
 • Stavy skladu = na e-shop se budou přenášet (dle filtrů výše, které je ovlivňují – sklad, konto, aktivita položky)
 • Poslední pohyb = přenos data posledního pohybu u položky ZVS
 • Země původu = na e-shop se budou přenášet informace o zemi původu (údaj z karty položky ZVS)
 • Doprodej = přenos informace o položce, zda se doprodává (jedná se o status Doprodej na kartě položky ZVS)
 • Kódy názvů prod. = výčet všech druhů názvů položky (položka může mít více názvů (nejen hlavní na kartě = FAS)

Kategorie

 • Kategorie – číselník = *114_podmnožiny položek
 • Kategorie – zařazení = přenáší se zařazení položek do podmnožin
 • Kategorie – překlady = pokud web obsahuje více jazyků, pak se mají přenášet překlady názvů podmnožin položek nadefinovaných v aplikaci *8761_Překlady do cizích jazyků
 • Název kategorie z = výběr z možností: v aplikaci *114_Podmnožiny položek
  • C0114popis = na záložce „Obecné“ pole pro identifikátor a název:
  • C0114seo = na záložce „Internetové obchody“ pole pro Název SEO:  

Přílohy

 • Přílohy = určí přenášení multimédií, které jsou přiřazeny k položkám
 • Přílohy – ftp/base64 = defaultně možnost „ftp“ (do budoucna plánované rozšíření výběru, kdy zda se jedná o „ftp“ nebo „base 64“ bude určovat dodavatel e-shopu)
 • Typy u příloh = zda se jedná o: obrázek/zvuk/video/dokument – v aplikaci *8088 vybíráno při zakládání nového druhu přílohy:

         

 • Druh u příloh = možnost přenosu druhu přílohy např. jpg, pdf atd.
 • Popisy u příloh = přenos popisů u příloh na e-shop (na webu zobrazováno např. při najetí kurzorem na obrázek, apod.)
 • Úložiště = seznam úložišť multimédií, odkud se mají na e-shop nahrávat
 • Kontrolovat přílohy se stejným názvem = pokud se na e-shop exportuje z více než jednoho úložiště, může se stát, že jména obrázků mohou mít stejný název. Zaškrtnutím této volby se zamezí kolizi souborů, kdy se přílohy před samotným nahráním na e-shop doplní názvem úložiště.

Vlastnosti

 • Vlastnosti – číselník = vlastnosti z aplikace *8762
 • Vlastnosti – kódy = konkrétní kódy vlastností v případě, že se nemají přenášet všechny existující
 • Vlastnosti – zařazení = provázanost vlastností na položky (bude se přenášet, která položka má u které vlastnosti kterou hodnotu)
 • Zkratka MJ - přenos zkratky měrné jednotky u vlastnosti

Ceny

 • Ceny = přenos prodejních cen na e-shop (budou se zobrazovat)
 • Ceny – zahrnout i ceny z cenových hladin = pokud bude zatrženo, pak se budou přenášet i cenové hladiny, pokud ne, bude se přenášet pouze katalogová cena (z karty položky)
 • Cen. hladiny = konkrétní výpis cenových hladin (pokud necháte výběr cenových hladin zcela nevyplněný, budou na e-shop exportovány všechny existující cenové hladiny)
 • Měny = možnost přidat další měny (vyjma CZK), ve kterých se cena pro e-shop bude počítat
 • Ceny – platnost od/do = atribut platnosti ceny – zadáván pouze v případě cenových hladin, a to z aplikace *8729_Základní prodejní ceny v polích pro platnost hladiny
 • Podmínka pro platnost ceny = např. akce platí od určitého množství, opět aplikace *8729_Základní prodejní ceny v polích pro platnost hladiny
 • Kód akce = aplikace *8747_Cenové akce, zde se definují cenové akce, které ovlivňují cenu produktu, kód
 • Název akce = název cenové akce
 • Cena z karty produktu do výpočtu = výpočetní mechanismus konečné ceny nebude zasílat pouze ceny z CH, ale v případě nevyplnění hladin doplní cenu z karty položky
 • Ceny i pro přepočtené měrné jednotky - do přenosu je zahrnutý i výpočet ceny pro přepočtené měrné jednotky

   Upozornění:

    Ikonka
    slouží k zobrazení dostupných možností nastavených ve WinFAS. Všechny parametry, které ji obsahují, vyberte
    jejím prostřednictvím. Při nezvolení žádného údaje z vícenásobného výběru se berou automaticky všechny záznamy.

 

  

   Tip: 

    Po najetí kurzorem na pole pro hodnotu parametru (nebo zaškrtávátko) se zobrazí nápověda s vysvětlivkou.
   

 

Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    05.08.2020    | Článek:    2744    |     www.WinFAS.cz