Článek: 2641 | Naposledy změněno: 19.12.2019

Zápis závazkových dokladů - schvalování dokladů

 

Při pořízení je možné schvalovat tři typy dokladů 

 • S vazbou na příjemku s objednávkou
 • S vazbou na příjemku bez objednávky
 • Bez vazby do zásob

Stavy schvalování

 

Zapsáno – Zapsaný doklad čekající na schválení

Schváleno – schválený doklad, který je možné hradit

Zamítnuto – zamítnutý doklad se zablokovanou úhradou, doklad lze pouze započíst

Podmíněně schválený - doklad bude schválen po navázání příjemky ve shodné částce

Bílá - Doklad nespadá do schvalování

Doklad zařazený ke Stornu

Zápis závazku s vazbou na příjemku s objednávkou/ bez objednávky

 • Zápis probíhá stejně jako při zápisu závazku
 • Po vyplnění tabulky DPH je dle nastavení šablony otevřeno okno párování příjemek
 • Zde jsou pro výběr zobrazeny příjemky od daného dodavatele včetně čísel objednávek vázaných na danou příjemku
 • Po provedení výběru se dané příjemky propíší k závazku
 • Pokud příjemka neobsahuje objednávku, zobrazí se pouze číslo příjemky a políčko objednávka je prázdné
 • Při párování příjemky na závazek se na závazku podepisuje vždy rozdíl mezi součtem příjemek a závazku

 

Zobrazení příjemek ve výběru:

Schválená příjemka

Neschválená příjemka

Schvalování závazku v závislosti na stavu schválení příjemky

Neschválená příjemka

Součet neschválených příjemek = částka závazku

 • závazek zůstává v neschváleném stavu do doby schválení všech příjemek
 • po schválení všech příjemek se stav schváleno na závazek propíše automaticky

Součet neschválených příjemek ≠ částka závazku

 • závazek zůstává v neschváleném stavu do doby schválení příjemek
 • po schválení všech příjemek se stav schváleno na závazek nepropíše automaticky
 • Rozdíl mezi příjemkami a fakturou je třeba schválit osobním kontraktem
  • Při zápisu dokladu
   • daná osoba s osobním kontraktem – poté se čeká na schválení příjemky a stav schváleno se propíše automaticky
   • delegováním schválení rozdílu na oprávněnou osobu - v případě dřívějšího schválení rozdílu mezi příjemkami a závazkem dojde k podepsání rozdílu, ale závazek zůstává ve stavu neschváleno do doby schválení všech příjemek

Schválená příjemka

Součet schválených příjemek = částka závazku

 • Stav schváleno se automaticky propíše na závazek dle příjemky

Součet schválených příjemek ≠ částka závazku

 • Rozdíl mezi příjemkami a fakturou je třeba schválit osobním kontraktem
  • Při zápisu dokladu
   • daná osoba s osobním kontraktem
   • delegováním schválení rozdílu na oprávněnou osobu

Zápis závazku bez vazby na příjemky

 • Zápis probíhá stejně jako při zápisu závazku
 • Pro schválení dokladu je třeba doklad podepsat osobním kontraktem
  • Při zápisu dokladu – pořizující osoba má osobní kontrakt
  • Delegováním na osobu s dostatečným osobním kontraktem
Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    19.12.2019    | Článek:    2641    |     www.WinFAS.cz