Článek: 2385 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Využití více MJ

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Práce s více MJ ve WinFASu


 

Základní princip fungování MJ a RMJ ve WinFAS, viz návod +2384

Příklady využití více měrných jednotek pro jednu položku

  • za účelem příjmu a výdeje v jiné měrné jednotce (=pořizování dokladů) a následného tisku na pevné sestavy dokladů
  • za účelem sledování stavu na položce v jiné MJ v IQ sestavách
  • pro export na e-shop a nabízení zákazníkům v jiné MJ než RMJ

Nastavení druhé MJ

  • RMJ je možné převádět na různé jiné MJ
  • pro pořizování v jiné MJ je třeba nastavit převodní vztah pro každou položku


Nastavení převodu MJ

1  Aplikace *8718 položky ZVS → karta položky ZVS →tlačítko UPRAV → tlačítko PŘEVODY MJ


2 Číselník *8723 - Převod měrných jednotek ZVS 

  • tento číselník se otevírá v pořízení při převodu MJ z karty položky.


  •  zadaný převodní vztah se tedy oběma popsanými postupy uloží do číselníku *8723 Převod měrných jednotek ZVS.

VYJÍMKA:

U obecně známých převodů MJ (např. hmotnostní, délkové, obejmové apod.) není nutné zadat převod na každou položku samostaně, ale stačí založit v číselníku *8098 Číselník převodníku jednotek.

→ v tomto případě bude možné vždy položky , které mají RMJ z tohoto převodníku, pořizovat v jiných MJ stejné skupiny. 


Zpět na rozcestník "Práce s více MJ ve WinFASu"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2385    |     www.WinFAS.cz