Článek: 1453 | Naposledy změněno: 24.11.2017

Evidence pozemků v modulu MAJETEK - daň z nemovitosti

 

Pro potřeby výpočtu daňe z nemovitostí (dále DzN) u pozemků, které jsou v osobním vlastnictví účetní jednotky. Tyto pozemky jsou evidovány pouze v modulu MAJETEK. (Nejsou v modulu POZEMKY.)

Evidence majetku *1198 - záložka TECHNICKÉ INFORMACE - Druh pro DzN viz obrázek.


 

V modulu MAJETEK vznikl nový status, který je možný využít pro DzN u pozemků evidovaných v majetku.

U nově pořizovaných pozemků do majetku vyplníte LV, výměru, katastr a parcelu, jak jste zvyklí a nyní nově i jednoduše zvolíte druh pozemku. U stávajících pozemků můžete informace doplnit přes tlačítko UPRAV. (Při úpravě informací u majetku přes tlačítko UPRAV nevzniká nový pohyb.)

Následně je možné zobrazit informace o pozemcích v sestavách a využít pro různé přehledy a výpočet DzN. 

 

V případě dotazů kontaktujte Organizační kancelář. 

Zpět na Majetek - Rozcestník

 

Autor:    Ing. SVOBODOVÁ Jana    | Posl.změna:    24.11.2017    | Článek:    1453    |     www.WinFAS.cz