Článek: 1423 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Fakturace z modulu zásob

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Periodická fakturace z modulu zásob


 

 • Existují tři možnosti, jak lze fakturovat ze zásob
  • Napřímo  - při tvorbě dodacího listu nás program automaticky zavede do aplikace *210 Obchodník a po té již můžeme vytisknout fakturu
  • Z dodávky – dodací list se uloží jako dodávka. Faktura se pak v aplikaci *210_Obchodník vytvoří z dodávky(ek) tzv. Zahlavičkováním
  • Z dodacího listu
 • První dva body jsou podrobně popsány ve školícím materiálu +1065 Základy ovládání 1 a jsou součástí školení pro začátečníky
 • Dále se již budeme zabývat pouze tvorbou faktury z dodacího listu

Fakturace z dodacího listu

 • Aby vše mohlo dobře fungovat, je třeba nastavit šablonu Výdej z dodacího listu dle níže uvedeného obrázku


Spuštění fakturace z dodacího listu

 • Klasicky z aplikace *210 Obchodník přes tlačítko 

 

Popis šablon pro tvorbu faktur


 • V této části   lze volit způsob tvorby faktury:

      

 • FA (dodávky) -> FA (hlavičky) - faktura bude vytvořena z již vytvořené dodávky (dříve zahlavičkování)
 • ŘZ (dodací listy) -> FA (hlavičky) - faktura bude vytvořena přímo z dodacího listu
 • Řz (dodací listy) -> FA (dodávky)- při tomto výběru vznikne z dodacího listu dodávka (označená malé f)
 • Dále lze vybrat klienta či skupinu klientů, pro které chceme vytvořit fakturu
 • Faktura může vzniknout sloučením či rozdělením dle určitých kriterií, apod.

        

Tvorba faktury

 • Pro tvorbu faktury stiskneme tlačítko Vytvoř
 • Dle vybraných kritérii se zobrazí seznam dodacích listů či dodávek


 • Zde pak dále ještě můžeme pomocí záložkového filtru vybrat DL či dodávky k fakturaci
 • Po výběru a stisknutí tlačítka OK se dostaneme do obchodníka
 • Odtud již klasickým způsobem vytvoříme a vytiskneme fakturu

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    1423    |     www.WinFAS.cz