Článek: 1147 | Naposledy změněno: 20.05.2019

Uznání dobropisu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | DPH 


 

 • Pokud neprovedete potvrzení dobropisu, nedostane se do daňového přiznání ani do Kontrolního hlášení
 • Potvrzení probíhá doplněním data Evidenčního období daně a Data potvrzení=DUZP - musí být shodné s potvrzením dobropisu jde do kontrolního hlášení  viz návod. +1825- kontrolní hlášení 
 • Od 1.4.2019 se Datum potvrzení = DUZP uvedeným na dobropise  a datum DPH = Datum kdy bude doklad vstupovat do DPH (nejčastěji doručení dokladu odběrateli) 

Postup:

 • Spusťte aplikaci *1022 - Uznání dobropisu
 • Vyberte možnost Potvrzení dobropisu - vytvořit (1)
 • Nabídnou se pouze doklady nepotvrzených dobropisů (vlevo je možné zvolit knihu)
 • Zatrhněte doklad / doklady u kterých chcete provést potvrzení (2)
 • Stiskněte tlačítko Uprav (3) • V následujícím okně vyberte šablonu (pokud se nevybrala automaticky)
 • Doplňte oba datumy - Evidenční období daně i Datum potvrzení (DUZP) (sloupce zvýrazněny zeleně)

 • Uložte tlačítkem OK
 • Hotovo

 

Zrušení uznání dobropisu

Postup:

 • Spusťte aplikaci *1022 Uznání dobropisu
 • Vyberte možnost Potvrzení dobropisu -zrušit
 • Nabídnou se doklady potvrzených dobropisů (vlevo je možné zvolit knihu)
 • Zatrhněte doklad / doklady u kterých chcete zrušit potvrzení
 • Stiskněte tlačítko Uprav
 • V následujícím okně vyberte šablonu (pokud se nevybrala automaticky)
 • Uložte tlačítkem OK
 • Hotovo
Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    20.05.2019    | Článek:    1147    |     www.WinFAS.cz