Článek: 1364 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Vlastnosti položek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Úvod

 • Každá položka může na sobě nést kromě základních informací (číslo položky, název položky, prodejní cena, měrná jednotka apod.) také mnoho dalších informací, které všechny můžeme shrnout
  pod pojem Vlastnosti
 • Nejlépe si tento pojem vysvětlíme například na obuvi. K obuvi můžeme například kromě
  jiného přiřadit tyto vlastnosti
  • Barva ( béžová, bílá, vínová)
  • Podpatek (výška)
  • Podšívka ( kůže, syntetika, textil)
  • Sezónnost (letní, zimní, celoroční)
 • a další jiné podobné vlastnosti

Definice vlastností

 • Pro nadefinování Vlastností slouží číselník *8762_Vlastnosti
 • Po spuštění aplikace se zobrazí například tato obrazovka

 • Nebo tato s takto nadefinovanými vlastnostmi • Počet vlastností je libovolný dle potřeb uživatele
 • Pro přidání další nové vlastnosti stiskneme tlačítko Přidej nebo tlačítko Kopíruj.
  K opravě pak použijeme tlačítko Uprav

 • Vyplníme potřebné údaje pro novou vlastnost a v případě doplnění její hodnoty použijeme
  tlačítko Přidej 2
 • Nové hodnoty uložíme tlačítkem OK

Typ hodnoty

 • Při definici vlastností vybíráme tzv. Typ hodnoty (viz obr.)

 • Hodnota typu
  • Text umožňuje doplnit libovolný text o různé délce
  • Číslo umožní doplnit číslo
  • Datum doplní datum
  • Ano/Ne volí mezí Ano nebo Ne
  • Seznam umožní vybrat text ze seznamu pevně nastavených textů, které nelze měnit
  • Kuk dle požadavků uživatele (musí se programově doplnit)
  • Multiseznam umožní k položce vybrat více než jednu vlastnost ze seznamu (hodnoty budou uložené za sebou, oddělené středníkem)

Tlačítko Sloučit

 • Pomocí tohoto tlačítka lze sloučit hodnoty například dvou vlastností do jedné vlastnosti
 • Pokud existují dvě stejné hodnoty pak vznikne pouze jedna (duplicity se zruší).
 • Pomocí kláves Shift a nebo Ctrl vybereme vlastnosti, které chceme sloučit,
  a stiskneme tlačítko Sloučit

 • Nadefinujeme novou vlastnost a stiskneme tlačítko OK

 • Vytvoří se nová Vlastnost Barv se sloučenými hodnotami a stávající Vlastnosti Bar a SneB se vymažou
 • z číselníku.

Skupiny vlastností

 • Vlastnosti lze sdružovat do námi nadefinovaných skupin
 • Nejdříve pomocí číselníku *8764_Skupiny vlastností založíme skpinu vlastností

 • Nyní pomocí aplikace 8763_Vlastnosti ve skupině přiřadíme vybrané skupině námi zvolené Vlastnosti
Přiřazení vlastností

 • Pro přiřazení vlastností k dané položce je několik možností, které si nyní postupně probereme

Jednotlivě

 • Například při zakládání nové položky v aplikaci *8718_Položky ZVS lze přímo přiřadit
  určitou vlastnost případně skupinu vlastností
 • Jako příklad zvolíme tuto položku 

Skupina vlastností existuje

 • V záložce Obaly vybereme skupinu vlastností. V našem případě to budou šněrovadla.

 • Dále stiskneme tlačítko Vlastnosti

 • Program předvyplní vlastnosti, které se vztahují k vybrané skupině
 • Dále pak doplníme hodnoty k jednotlivým vlastnostem
 • Pokud zakládáme položku pomocí tlačítka Kopíruj, pak již není třeba vybírat skupinu vlastností,
  ale můžeme ihned přes tlačítko Vlastnosti doplnit její hodnoty

Skupina vlastností není nadefinovaná

 • Pokud skupina vlastností není nadefinovaná, pak lze vlastnosti i z jejich hodnotami
  jednoduše převzít z jiné položky (například z (2) do (1) )
 • Stiskneme tlačítko Převzít, vybereme položku, z které chceme přebírat Vlastnost i s
  jejími hodnotami a potvrdíme tlačítkem Vyber.
 • Nyní ještě můžeme hodnoty editovat a potom uložíme tlačítkem OK

Hromadně

 • Pro hromadné přiřazení vlastností určité skupině položek použijeme
  aplikaci *8765_Vlastnosti položek

Připomínka

 • V aplikaci *8765 lze přiřazovat vlastnosti nejen podmnožině položek, ale i k jednotlivým položkám zvlášť
 • Po spuštění aplikace lze výběr položek filtrovat dle různých kritérií

Tlačítko Převzít

 • Umožňuje převzít vlastnosti vybrané položky skupinou následně vybraných položek 

Upozornění

 • Tlačítko převzít bude aktivní pouze tehdy, pokud jsou dané položce přiřazené vlastnosti, jinak bude zašedlé

 

Tlačítko Náhled

 • Toto tlačítko umožní zobrazit přiřazené obrázky
 • Pokud pod danou položkou obrázky nejsou, potom nebude toto tlačítko aktivní

Tlačítko Hromadně

 • Umožní přiřadit k vybrané skupině položek zvolenou vlastnost a její hodnotu

 • Postupně vybereme Vlastnost, Hodnotu a následně přes tlačítko Vybrat položky i skupinu položek

Tip

 • Pokud použijete tlačítko Přidej, pak lze vybírat položky "ručně" jednotlivě

Tlačítko kopíruj

 • Umožňuje přiřadit několik Vlastností vybrané k jedné či více položkám
  • Dle skupiny (1)
  • Jednotlivě (2)

  • Vybereme vlastnosti a zadáme jejich hodnoty
  • Vybereme položky
   • Hromadně (1)
   • Jednotlivě (2)

  • Vyběr potvrdíme tlačítkem OK

Import hodnot vlastností z excelu

 • přes tlačítko "Hromadně" lze doplnit hodnoty vlastností k položkám také pomocí importu z excelu
 • doplnění provádíte vždy k jedné vybrané vlastnosti, např. barva
 • nachystaný excel musí obsahovat dva sloupce: číslo položky a hodnotu vlastnosti, např.:

     

 • Postup:
  • v excelu označte naplněné sloupce a zkopírujte (clipboard)
  • v okně "Hromadné přiřazení" zvolte vlastnost, kterou budete plnit
  • klikněte na tlačítko "Import"

          

 • dohledané položky se doplní do spodní části okna, kde můžete hodnotvy vlastnosti zkontrolovat a vše uložit "OK"

       

Upozornění:

 • Pokud přes import z excelu plníte vlastnost, která je typu "multiseznam" je nutné, aby hodnoty vlastnosti již v excelu odpovídali správnéí struktuře (tedy oddělení středníkem)
 • Např: modrá;červená;

 

Zobrazení a kontrola vlastností

 • K zobrazení a kontrole vlastností lze použít tyto IQ sestavy
  • IQ_Stav skladů
  • IQ_Deník RZ
  • IQ_Položky

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    1364    |     www.WinFAS.cz