Článek: 513 | Naposledy změněno: 11.04.2017

Dodatečné daňové přiznání DPH

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | Účetní modul


Každé dodatečné přiznání je individuální, tedy zvažte, zda uvedené příklady postupů či jejich část lze použít i pro Váš konkrétní případ!

V návodu naleznete:

 • Dodatečné pořízení dokladu
 • Opravy se změnou řádku daňového přiznání
 • Dodatečné přiznání s datumem DUZP minulých let
 • Kontrola dodatečného přiznání v IQ DPH EU
 • Podání dodatečného přiznání

Dodatečně vystavený doklad, dodatečně přijatá faktura

 • Dodatečně přijatá faktura od dodavatele: ve většině případů lze vytvořit posun DPH
 • V ostatních případech zapíšete standartně doklad + vyplníte políčko datum dodatečného přiznání

Závazky  *1001, pohledávky *1002 - tabulka DPH

 

 Obchodník - hlavička faktury - záložka účto

 

 •  Doklady zašlete v dodatečném přiznání DPH (popsáno níže)

Zařazení do nesprávného řádku daň.přiznání

Každé dodatečné přiznání je individuální, proto než začnete postupovat dle uvedeného postupu níže, popřemýšlejte, zda tento postup odpovídá vaší problematice.

Příklad postupu níže použijete v případě, kdy potřebujete vytvořit úpravu pouze ve svých datech. Netýká se oprav na obou stranách. V tomto případě vytvořte opravný daňový doklad. 

 

Dodat. daň. přiznání se zdanitelným plnění předešlých let 

 • Princip provedení opravy je stejný jako výše (interní doklady, závazky)
 • Staré DUZP nevyplníte na dokladu, ale až v tabulce DPH viz obrázky níže
 • Datum přijetí nevyplňujete (nechceme, aby se vyplnil posun DPH)

 

 • Tabulka DPH:
 • Uvedete zdanitelné plnění
 • Dat. dodatečného přiznání
 • Datum zdanitelního plnění se předá do data evidenčního období 


 • Uložte doklad

Kontrola dodatečného přiznání v IQ DPH EU

 • IQ DPH EU (ve stromečku = sestavy - DPH - IQ DPH EU
 • vyberte šablonu pro vytváření běžného daňového přiznání nebo dodatečné daňové přiznání
 • šablony jsou k dispozici ke stažení z internetu, postup dle návodu + 482
 • doplňte Datum od, do (datum původního zdanitelného plnění dokladu) 
 • vyplňte datum dodatečného přiznání 
 • datum dodatečného přiznání musí být totožné s vyplněným údajem na dokladu
 • sestavu vytvořte tlačítkem sestava, případne tl. data

Podání na daňovou správu *1098

 • Přiznání zašlete pomocí aplikace *1098 Podání na DS
 • Šablona přiznání
 • Datum od, do (datum původního zdanitelného plnění dokladu)
 • Datum dodatečného daňového přiznání
 • Z možností zvolte typ daňového přiznání násl/dodat
 • Potvrďte OK
 • Poslání přiznání naleznete v rozcestníku DPH, oblast Odeslání - přiznání DPH
 
  
Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    11.04.2017    | Článek:    513    |     www.WinFAS.cz