Článek: 2732 | Naposledy změněno: 30.06.2020

Nesprávně použitá sazba DPH na již vykázaném závazkovém dokladu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul | Fakturace


 

Tento návod je zaměřen na opravu sazby DPH na závazkovém dokladu zařazeném do nesprávného řádku kontrolního hlášení/daňového přiznání, které již bylo odesláno.

1. Vytvořit nový doklad (ručně či kopií původního dokladu)

  • Rozpis částky i částka poddokladu mínusem
  • Do dokladu protistrany zapište @ (vyřadí doklad z KH)
  • V tabulce DPH doplníte datum dodatečného daň. přiznání2. Vyřadit původní doklad z kontrolního hlášení 

  • V původním dokladu doplňte @ do dokladu protistrany
  • V aplikaci *1018 Prohlížení knih na záložce Více upravíte přes ikonu propisky (viz. obrázek)
  • Druhou možností je opravit doklad přes tlačítko Uprav


3. Vytvořit nový doklad se správnými údaji

  • Zapište doklad se správnými údaji (doklad protistrany, částky, datumy, sazba DPH, atd.) 
  • Doplňte datum dodatečného daň. přiznání do tabulky DPH

4. Vygenerovat následné kontrolní hlášení a dodatečné daňové přiznání

  • Postup uveden v návodu +513 

5. Vytvořit zápočet mínusového dokladu s neuhrazeným kladným dokladem

  • V aplikaci *1021 - Zápočty

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    30.06.2020    | Článek:    2732    |     www.WinFAS.cz