Článek: 3473 | Naposledy změněno: 02.04.2024

Zásoby - Komisní zboží

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník


 

POZOR! V případě, že potřebujete implementovat komisní prodej, obraťte se na technickou podporu WF.

Úvod

 • případ, kdy je zboží prodáváno vlastníkem skladovateli, ale až při jeho prodeji třetí osobě.
 • ten vystavuje fakturu na svůj účet a jednou za sjednané období provádí s vlastníkem vyúčtování
 • skladovatel sice není vlastníkem prodávané věci, ale v momentě, kdy ho prodá, se jím stává a zároveň mu vzniká závazek vůči vlastníku souběžně se vznikem pohledávky vůči kupujícímu
 • v momentě prodeje nedojde k faktickému vrácení půjčených věcí určených dle druhů, ale k jejich odkoupení.
 • konečnou cenu často určuje vlastník
 • skladovatel sice prodává a tím pádem účtuje o prodeji jako vlastník, ale vzdává se práva určit konečnou cenu za tu výhodu, že neprodané zboží má právo vrátit vlastníkovi
 • tak se často postupuje např. při prodeji knih nebo tisku

Příklady účtování

 • Příklad:
  • vlastník pořídí zboží za nákupní cenu 300,-Kč
  • skladovateli ji prodá za 330,-Kč
  • cena pro zákazníka je 360,-Kč
 • Použité účty
  • 132 –VS - zboží na skladě vlastníka
  • 132 – KS - zboží na konsignačním skladě
  • 504 - prodané zboží
  • 311 - odběratelé
  • 604 - tržby za zboží
  • 7xx – majetek přijatý do úschovy ( číslo účtu dle podnikového rozvrhu, skupina 75 až 79)
  • 389 – dohadné účty pasivní
  • 321 - dodavatelé

Účtování u vlastníka

 • Předání zboží do konsignačního skladu v pořizovací ceně 300,-K
  • 132-KS/ 132-VS
 • Vyúčtování pohledávky vůči skladovateli dle přehledu o jím uskutečněném prodeji
  • 504/132 -    300,-Kč….úbytek prodaného zboží
  • 311/604 - 330,-Kč….tržby za prodané zboží
  • 221/311 - 330,-Kč….zaplacení odběratelem

Účtování u skladovatele

 • Převzetí zboží do konsignačního skladu ve smluvené nákupní ceně 330,-Kč
  • 750/799
 • Prodej zboží zákazníkovi
  • Výdej zboží z konsignačního skladu v nákupní ceně 330,-Kč
   • 504/132 
   • 132/389
   • 799/750  
 • Tržby za prodané zboží 311/604 - 360,-Kč
 • Přijatá faktura   389/321 - 330,-Kč…
 • Úhrada faktury   321/221 - 330,-Kč…

Upozornění:

 • Přijatá faktura za zboží od dodavatele komisního zboží se v tomto případě účtuje 389/321

 

Způsoby řešení pro skladovatele

 • Předpokládejme, že skladovatel
  • Prodává zboží několika vlastníků (například prodej literatury od několika nakladatelství)
  • dále prodává vlastní zboží
  • zboží (jak vlastní tak i od dodavatelů) dává do komise jiným odběratelům
 • Jsou dvě možnosti řešení

Zpět na rozcestník Evidence zásob

Autor:    Ing. SMRČKOVÁ Andrea    | Posl.změna:    02.04.2024    | Článek:    3473    |     www.WinFAS.cz