Článek: 3474 | Naposledy změněno: 02.04.2024

Zásoby - Komise u skladovatele dle skladů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Komisní zboží


 

POZOR! V případě, že potřebujete implementovat komisní prodej, obraťte se na technickou podporu WF.

Návod se zabývá variantou řešení komisního prodeje u skladovatele pomocí skladů:

 • tj. co vlastník, to konsignační sklad
 • podmínkou tohoto řešení je evidovat stav konsginačního skladu (tedy skladu vlastníka)
 • výhodou je, že není třeba zakládat jiné účetní skupiny pro komisní zboží a lze využít pro každé zboží 1 položku zásob
 • postup pořizování (pro který je návod připraven):
  • evidenční příjem na konsignační sklad
  • prodej z konsignačního skladu
  • POZOR! následý nákup prodaného od vlastníka - v tomto případě už je třeba pouze v účetnictví (obecný účetní doklad)

Nastavení ve WinFASu

Sklady

 • kromě vlastních skladů je třeba ve WF (*8714 Sklady) založit tzv. konsignační sklad (tj. sklad vlastníka komisního zboží)
 • Kód a název skladu je libovolný - doporučujeme ale jasně poznačit komisi/konsignaci
 • Současně na tomto skladu nastavte jiné účtování (vyberte tolikáté, které ještě nemáte použito):


 • jelikož pro účtování je nutné využít i nastavení vnitroúčta, definujte na konsignačním skladě vnitro:


 • nezapomeňte sklad zařadit do závislostí pod celou firmu v číselníku *8717 - viz návod +3179

Pohyb

 • za účelem pořízení položek na konsignační sklad je třeba existence interního příjmového pohybu
  • např. 29 - Evidenční příjem
   • stačí pomocí generování vytvořit - kontro, operace, pohyby, stavy a jejich definice v číselníku *8708 Definice pohybu - tl. Generuj
   • více viz návod +3090


Účty

 • podmínkou pro nastavení Tvorby účtů je existence dohadných účtů pasivních a podrozvahových účtů pro konsignaci
 • je třeba v číselníku *8010 Účtová osnova založit účty (kde xxx je na libovůli uživatele):
  • účet 389xxx
  • účet 750xxx
  • účet 799xxx 
 • např:


 
 

Tvorba účtů

 • nastavení provedete v číselníku *8014 Tvorba účtů
 • účtování o komisním zboží nastavujte:
  • pro všechny účetní skupiny, kterých se týká - např. 132 Zboží
  • a pro "X.jiné účtování" - které máte nastavené na konsignačním skladu
 • aby bylo možné provést u pohybu prodeje 3 účetní operace, využijete při nastavení celkem 3 specifikace:
  • Účtování zásob dle kont
  • Vnitroúčto - skl. cena
  • Vnitroúčto - X% skl.ceny
 • V číselníku *8014 Tvorba účtů:
  • zvolte příslušnou US
  • zadávejte účtování pro konsignační sklad (jiné)
  • zvolte správně specifikaci, hodnotu pohybu i stranu (MD x DAL x obě)

 

Doklady a zaúčtování

 • Pořizování dokladů v zásobách:
  • na konsignační sklad naskladňujte pomocí pohybu evidenčního příjmu
  • zboží můžete prodávat jak z vlastních, tak konsignačních skladů - standardním způsobem
  • nákup skladovatele od vlastníka - provedete POUZE V MODULU ÚČETNICTVÍ - pomocí obecného účetního dokladu
   • protože naskladnění do zásob už vzniklo evidenčním příjmem
  • --> tzn. pořizování dokladů v zásobách probíhá standardními postupy
 • Ocenění + Spojovák
  • provedete standardním postupem
  • spojovák zaúčtuje pohyby na konsignačním skladě dle nastavení Tvorby účtů - viz výše

IQ sestavy

 • v případě komise řešené pomocí skladů je zobrazování dat v IQ sestavách jendoduché - filtr za sklad

Zpět na rozcestník "Komisní zboží"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    02.04.2024    | Článek:    3474    |     www.WinFAS.cz