Článek: 3443 | Naposledy změněno: 02.02.2024

Zásoby - Import položek (postup a kontroly)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Import položek do dokladu


 

Všeobecný postup importu položek

 • položky pro import pořiďte do clipboardu - viz návod +3442
 • v aplikaci *8720 Příjem/výdej vyberte šablonu pořízení, do které chcete položky importovat (lze jakýkoli pohyb)
  • spusťte a vyplňte hlavičku dokladu - klienta, sklad
  • Šipka pod tlačítkem Objednávky - Import položek


 • V okně Položky pro import stisknětě tl. Import položek
 • zobrazí se okno Nastavení importu dat z clipboardu, kde je třeba správně naplnit pořadí sloupců pro jednotlivé údaje
  • tj. z XLS souboru odpovídá pořadí jak jsou sloupce za sebou (A=1, B=2, atd.)
  • v IQ sestavě jde o pořadí, v jakém jsou zatrhané údaje 


(Pozn. pokud import položek děláte pravidelně ze stejného zdroje do stejné šablony pořízení, lze pořadí sloupců trvale nastavit - viz kapitola tohoto návodu - níže)

 • potvrďte OK a stiskněte tlačítko Najdi položky
 • v tento moment dojde k přiřazení položek ve WinFASu k položkám z Clipboardu - pokud položka bude v pořádku dohledána, v prvním sloupci se zobrazí "OK"


 • potvrďte OK --> Zobrazí se varování, že se naplní pouze položky s množstvím <>0 --> potvrďte Ano
 • systém se vrátí zpět do Hlavičky dokladu - tlačítko Položky
 • v tento moment se automaticky napořídí všechny položky z clipboardu, které měly množství a byly v pořádku
 • doklad uložte

Nastavení importu v šabloně

Pořadí sloupců

 • V případě, že import používáte pravidelně ze stejného zdroje, je možné pořadí sloupců natrvalo nastavit v šabloně pořízení
 • na Hlavičce dokladu vstupte do úprav přes propisovačku
 • záložka Export/Import
 • Do části Import z clipboardu (schránky) naplňte trvalé pořadí sloupců nalsedujícím způsobem:


Hledání dle hlavního kódu položky

 • import položek do dokladu sám o sobě hledá importovanou položku ve všech exisutujících názvech (tzn. nejen podle kódu položky, ale i všech druhů názvu)
 • pokud potřebujete, aby probíhal pouze podle kódu položky - můžete si funkčnost nastavit na šabloně pořízení dokladu - záložka Exp/Import


 • tzn. toto nastavení není vhodné pro importy dle např. dodavatelských/odběratelských značení, apod.

Kontroly při importu

Kontrola na nedohledané položky

 • V případě, že importovaná položka nebude ve WinFASu existovat, bude duplcitní anebo neaktivní, zobrazí se okno "Chybějící položky v číselníku zásobových položek"
  • Položky vypsané v tomto okně se do importu nedostanou:


 • Přes tlačítko Tisk je možné seznam chybových položek vytisknout
  • vyberte seznam sloupců k tisku (zatržením)
  • V nastavení agregace vyberte sloupce pro součtování (tak, jak provádíte při práci s IQ sestavami)
  • tl. Součtuj - otevře sestavu k tisku dle provedené definice


 • Po zavření sestavy stiskneme tlačítko OK

Kontrola na minusovou skladovost

 • V případě, že importy provádíte např. u výdejů a chcete hlídat, abyste se vydáním položek nedostali do minusu, lze na šabloně dokladu nastavit kontrolu pro import:


 • úpravu šablony uložte OK
 • při importu položek do dokladu pak systém navíc bude hlídat, zda se s množstvím importované položky nedostanete do minusu na skladě - pokud ano, zobrazí se okno:


 • pomocí tlačítka Tisk můžete vytisknout seznam problémových položek
 • tl. Zavřít - zobrazí se následující dotaz


 • V tento moment rozhodnete, jestli položky, které vytvoří minus na skladě, chcete odmazat nebo ne
 • dále pokračujete importem dle návodu výše

Rychlejší import - import položek bez šablony

 • WinFAS umožňuje import položek spustit také rychlejším způsobem - bez šablony, který funguje jiným mechanismem
  • postup pořízení je shodný jako při klasickém importu položek
  • použijete pro něj také volbu Import položek
 • rozdíl oproti klasickému importu:
  • vyšší rychlost
  • nenabízejí se vratky
  • jsou ignorovány vzorce a nastavení šablony (např. dopočty různých údajů) s vyjímkou kombinace klíčů, slev a poznámky

Nastavení rychlého importu

 • podmínkou pro to, abyste import položek pouštěli ve verzi "bez šablony", je nastavení v šabloně pořízení na záložce Exp/Import:
  • zatrhnutí statusu "Zrychlený import (bez šablony)"


Upozornění:

 • při importu položek bez šablony je nutné před jeho provedením mít na hlavičce dokladu vyplněné všechny povinné údaje!
  • klient, datum, sklad
 • pokud potřebujete při importu plnit i kombinaci klíčů, je nutné, aby údaj měl v šabloně nastaveno "přepočítat"


 

Import položek z EDI

 • využívá se např. pro import objednávek z EDI
 • funkční pouze u uživatelů, kteří mají import EDI nastaven/zprovozněn (viz návod +3442)
 • musí vždy existovat zdrojový soubor txt v nadefinované cestě pro import EDI

Postup:

 • v pořízení hlavičky dokladu pod tlačítkem Objednávky vyberte volbu Import EDI (obj.):


 • import otevře zdrojový soubor dle nastavení (nebo nabídne výběr souborů - vyberte)
 • v případě, že je v souboru některá položka neaktivní, WF na to upozorní:


 • potvrďte OK - v okně položek k potvrzení zůstnou neaktivní označené červeně a nebudou zatrženy
  • ale i tyto lze zatrhnout pro import a neaktivní položky pořídit (rozhodnutí na uživateli)


 • potvrďte OK --> tlačítko Položky
 • do pořízení položek se všechny vybrané naimportují
 • uložte doklad

Zpět na rozcestník "Import položek do dokladu"

 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    02.02.2024    | Článek:    3443    |     www.WinFAS.cz