Článek: 3442 | Naposledy změněno: 01.02.2024

Zásoby - Data pro import položek do dokladu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Import položek do dokladu


 

Položky zásob lze do dokladu pořizovat ručně, anebo naimportovat. Např. z:

 • XLS souboru
 • IQ sestavy
 • EDI
 • E-shopu (před-objednávek)
 • apod.

Hlavním principem importu je položky dostat do Clipbpardu (do schránky), aby bylo možné je hromadně pořídit do dokladu.

Clipboard z Excelu

 • v excelu naplněná data lze zkopírovat do schránky (CTRL + C) a použít pro import položek
 • příklad vychystaných dat:


 • podmínkou pro import ze XLS souboru je dodržení alespoň povinných údajů pro import:
  • položka
  • množství
  • skladová cena (jednotková nebo celkem)
 • doporučujeme plnit i měrnou jednotku (jinak bude použita referenční z dohledané položky)

Clipboard z IQ sestavy

 • data pro import položek můžete zkopírovat do schránky také z IQ sestav
  • např. IQ Stav skladu a obraty (nejčastější varianta), IQ Pohled na deník v RZ, IQ Položky
 • podmínkou je, aby data v sestavě obsahovaly alespoň povinné údaje pro import:
  • položka
  • množství
  • skladová cena (jednotková nebo celkem)

Postup:

 • vyberte příslušnou IQ sestavu a šablonu
 • po přípravě filtrů a zobrazovaných údajů --> tl. Data
 • zde je možné ještě výchozí data zafiltrovat dle potřeb
 • ikona pro Export dat
 • v okně Export dat zatrhněte pouze ty údaje, které skutečně chcete importovat (nutné min kód položky a stav)
 • tlačítko Clipboard --> Export (tím data uložíte do schránky)


Tip:

 • Údaj "polozka" (v okně Export dat) při importu hledá ve všech značeních položky
  • tzn. může se stát, že program najde duplicitní značení a položku nenaimportuje
 • Za účelem importu položky 1:1 podle jejího hlavního kódu vyberte údaj "pk_c1602__"
  • --> nevzniknou duplicity

 

Import položek z EDI

 • import položek ze souboru EDI je třeba nastavit přímo na šabloně pořízení dokladu
  • podmínkou pro využívání tohoto typu importu je existence čárového kódu (položky musí mít ČK u sebe vyplněný)
 • provedete na záložce "Exp/Import"
  • je třeba zadat zdroj položek: Doklad EDI ORDERS
  • a vyplnit potřebné údaje pro import z EDI - tj. typ importu a úložiště 


Upozornění:

 • POZOR! Pokud máte pro více položek pořízen stejný čárový kód, systém z dohledaných položek doplní přednostně tu, která je zalistována s typem klienta odběratel.
  • Pokud není žádná z položek zalistována nebo pokud jich je naopak více, objeví se okno s nabídkou dohledaných položek k výběru.

 

Import objednávek z e-shopu

 • za účelem tohoto druhu importu je třeba mít zprovozněný Konektor pro e-shop (tj. napojený e-shop na WinFAS)
 • veškeré postupy včetně pořízení objednávek z e-shopu za pomocí importu - viz návod +2108

Zpět na rozcestník "Import položek do dokladu"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    01.02.2024    | Článek:    3442    |     www.WinFAS.cz