Článek: 3340 | Naposledy změněno: 17.05.2023

Evidence spotřeb vozidel - Obecný importní formát CSV

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence vozidel | Mechanizace | Evidence spotřeb (PHM)


 Pro správné fungování importu je potřeba provést několik nastavení (návod +3319).

Soubor ve formátu CSV musí mít přesnou strukturu vyžadovanou pro import dat. Musí obsahovat pouze holá data bez nadpisů a dalších podobných poznámek.

Vlastní formát:

 • 1. Datum transakce (string)
  • Popis údaje:
   • Datum kdy ke spotřebě došlo.
  • Příklady možných formátu: 1.3.2023 12:35:01; 2023-01-03 12:35:01; 01.03.2023 12:35:01
 • 2. ID položky (string)
  • Popis údaje:
   • Párovací identifikátor položky (odpovídá údaji "Externí ID" z číselníku Položky spotřeb EV *5817).
 • 3. Množství (string)
  • Popis údaje:
   • Spotřebované množství položky.
  • Příklady možných formátů: 15,3; 15.3
 • 4. ID transakce (string)
  • Popis údaje:
   • Identifikátor transakce spotřeby. Na základě existence údaje import pozná, zda daná transakce byla naimportována, aby ji nenabídla k duplicitnímu nahrání.
 • 5. ID vozidla (string)
  • Popis údaje:
   • Párovací identifikátor vozidla (odpovída údaji "Externí ID" z aplikace Evidence vozidel *5801 záložky Spotřeby).
 • 6. ID výdejního místa (string)
  • Popis údaje:
   • Párovací identifikátor výdejního místa (odpovídá údaji "Externí ID" z číselníku Výdejní místa *5814).
 • 7. Měrná jednotka (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje: 
   • Jednotka, ve které je položka spotřebována (odpovídá údaji "Kód" z číselníku Měrné jednotky *8006).
   • Pokud se údaj nevyplní, automaticky se jednotka dosadí dle nastavení položky z číselníku *5817. 
  • Příklady nejčastěji používaných jednotek: l, kg, ks
 • 8. ID stojanu (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje:
   • Identifikátor stojanu.
 • 9. Cena / mj (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje:
   • Cena položky na jednotku.
 • 10. ID osoby (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje:
   • Párovací identifikátor osoby / řidiče (odpovídá hodnotě "Identifikátoru" ID_EVS_5801 z aplikace Klienti *3000 záložky Externí identifikátory).
 • 11. Datum úpravy (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje:
   • Datum poslední úpravy dané transakce.
 • 12. Jméno osoby (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje:
   • Jméno osoby odpovědné za spotřebu (řidiče).
 • 13. Příjmení osoby (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje:
   • Příjmení osoby odpovědné za spotřebu (řidiče).
 • 14. Popis vozidla (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje:
   • Popis vozidla sloužící pro identifikaci vozidla uživatelem.
 • 15. Popis výdejního místa (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje:
   • Popis výdejního místa sloužící pro identifikaci uživatelem.
 • 16. Popis položky (string) - Nepovinný údaj
  • Popis údaje:
   • Popis položky spotřeby sloužící pro identifikaci uživatelem.

 

Vzor dat: Export_spotřeb.csv

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    17.05.2023    | Článek:    3340    |     www.WinFAS.cz