Článek: 3319 | Naposledy změněno: 12.04.2023

Evidence spotřeb vozidel - Nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence vozidel | Mechanizace | Evidence spotřeb (PHM)


Pro správné fungování evidence je potřeba provést několik nastavení.

Nastavení číselníků

 • Číselná řada dokladů *9000 / *9001
  • V číselníku Skupiny číselných řad (*9000) vytvořte novou skupinu, např.:
   • Kód: MECH
   • Název: MECHANIZACE
  • V číselníku Nastavení číselných řad (*9001) přidejte číselnou řadu do skupiny „MECH“, např.:
   • Název řady: EVS - Evidence vozidel - Spotřeby
   • Čítač: 0 – 99999
   • Maska číselné řady: @rok@+'-EVS-'+@citac@
   • Řízený údaj: n1630iddok
   • Maska pro importní rozhraní: @rok@+'-EVS-'+@citac@
 • Vozidla *5801
  • Vozidla, u kterých chcete vést evidenci, musí být zadána v aplikaci Evidence vozidel *5801.
  • Pro případné automatické vyplňování řidiče jako odpovědné osoby za spotřebu, doporučujeme k vozidlu nastavit i řidiče.
  • Řízení zásob: Vozidla musejí mít nastaveny Klíče stroje.
  • Import dat - Protank: Na záložce Spotřeby musí mít nastaveno Číslo čipu a Typ čipu a musí být spárovaný s Protankem.
  • Import dat: Na záložce "Spotřeby" musí mít nastavený identifikátor (ID).
   • Evotech: VEHICLE/ID
    • Údaj zjistíte: V aplikaci Evidence vozidel *5801 spusťte funkci zobrazení vozidel (Spotřeby - Import PHM → Vozidla (zaškrtněte Zobrazit) → Proveď).
   • Fuelomat: Device_Num (číslo jednotky)
   • Kupson: vehicleId
   • Protank Dynamics: viz návod +2943 - Nastavení čipů nádrží ke strojům
 • Výdejní místo *5814
  • Číselník určuje místa odkud se provádějí spotřeby.
  • Řízení zásob: U jednotlivých výdejních míst musí být vyplněný sklad.
  • Import dat: Do pole ID je potřeba vyplnit párovací údaj čerpací stanice ze softwaru poskytovatele. Konkrétně to jsou u poskytovatelů:
   • Evotech: fillingStationId
    • Údaj zjistíte: V aplikaci Evidence vozidel *5801 spusťte funkci pro zobrazení ČS (Spotřeby - Import PHM → Čerpací stanice (zaškrtněte Zobrazit) → Proveď).
   • Fuelomat: ID_Merchant
   • Kupson: tankId
   • Protank Dynamics: Nastavte ve formátu X-Y, kdy x je číslo čerpací stanice a Y je číslo pistole.

Pozn.: Při stahování dat z Evotechu a Protanku se identifikátor výdejního místa používá pro stahování transakcí tankování → transakce nenastavených výdejních míst se vůbec nestáhnou.

 • Položka spotřeby EV *5817
  • Číselník určuje položky, které je možné spotřebovávat v rámci evidence.
  • Řízení zásob: Položky spotřeby musí být spárovaný s položkami ZVS a musí mít určenou měrnou jednotku.
  • Import dat: Položky musí být spárovány pomocí Externího ID.
   • Evotech: PRODUCTTYPE/name (nejčastěji Diesel)
   • Fuelomat: Product-Name (nejčastěji Diesel)
   • Kupson: productId
   • Protank Dynamics: nejčastěji Nafta
 • Osoby *3000 - nepovinný údaj
 • Druhy identifikátorů osob *3047 - nepovinný údaj
  • Import  dat: Do číselníku přidejte nový druh identifikátoru dle systému, ze kterého data stahujete:
   • Evotech:
    • Identifikátor: ID_EVOTECH
    • Název identifikátoru: Identifikátor pro Evotech
   • Fuelomat:
    • Identifikátor: ID_FUELOMAT
    • Název identifikátoru: Identifikátor pro Fuelomat
   • Kupson:
    • Identifikátor: ID_KUPSON
    • Název identifikátoru: Identifikátor pro Kupson
   • Protank Dynamics:
    • Identifikátor: ID_PROTANK
    • Název identifikátoru: Identifikátor pro Protank
  • Import dat: K jednotlivým osobám (řidičům) nastavte na nový druh identifikátoru hodnoty jejich externích identifikátorů (v aplikaci označte řádek identifikátoru, klepněte na tlačítko Hodnoty, následně v okně klepněte na tlačítko Přidej a vyberte řidiče a k němu zadejte do pole HODNOTA(číslo průkazu) hodnotu externího identifikátoru).
   • Evotech: DRIVER/id
    • Údaj zjistíte: V aplikaci Evidence vozidel *5801 spusťte funkci pro zobrazení Řidičů (Spotřeby - Import PHM → Řidiči (zaškrtněte Zobrazit) → Proveď).
   • Fuelomat: Driver_Num
   • Kupson: driverId
   • Protank Dynamics: Identifikátor se vyplní automaticky po nastavení údaje na Protanku

Nastavení šablon

 • Pořízení dat pomocí tlačítka Spotřeby *5801 (funkce pro přidání a úpravu spotřeb)
  • Pro efektivní pořizování záznamů si je možné stáhnout a případně nastavit šablonu pořízení. Do šablony je pak možné si nastavit předvyplnění některých údajů, např. výdejní místo nebo položku spotřeby.
  • Šablony pro pořízení dat je možné si stáhnout z internetu. Ke stažení jsou k dispozici dvě šablony:
   • 0 - Základní
    • V šabloně je nastavena pouze číselná řada nastavená dle parametrů uvedených výše.
   • 1 - Spotřeba vybraného vozidla
    • V šabloně je kromě číselné řady nastavený i automatický výběr vozidla a osoby (řidiče vozidla).
 • Předání do zásob / import *5801
  • Pro možnost předávat dat do modulu Řízení zásob je potřeba mít nastavenou šablonu s parametry pro uložení.
  • Řízení zásob: Na záložce Parametry importu v bloku Parametry předání dat do modulu ŘZ je potřeba mít nastavený Pohyb  a Šablonu ŘZ, se kterými se májí data do zásob ukládat.
  • Import dat: Na záložce Parametry importu je třeba určit zdroj dat, směrovací údaje služby (Středisko, Login a Heslo) a zda se mají přebírat ceny/MJ. 
  • Šablonu je možné si stáhnout z internetu.
   • 0 - Základní
    • V šabloně jsou nastaveny pouze parametry pro předání do modulu ŘZ - pohyb 60 a šablona 60(pokud potřebujete používat jiné parametry je potřeba nastavení šablony upravit). Parametry pro stahování dat je potřeba do stažené šablony nastavit.
 • Definice parametrů importního rozhraní *9964
  • Šablona definuje číselnou řadu, které má být využita při ukládání dat do modulu Řízení zásob. 
  • Řízení zásob: Pro importní rozhraní zásob (IW1701) musí být vytvořena šablona s kódem "D5803". Do šablony je potřeba nadefinovat kód výchozího skladu a procento DPH a číselnou řadu, která má být použita pro číslování dokladů.
   • Nastavenou šablonu je možné si stáhnout z internetu. V šabloně je nastavený výchozí sklad s kódem 999, výpočet sazby DPH a jednotkové ceny  a číselná řada EVS ze skupiny ZASO (pokud číselnou řadu nebo skupinu nemáte, musíte upravit nastavení v šabloně nebo řadu a skupinu založit).
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    12.04.2023    | Článek:    3319    |     www.WinFAS.cz