Článek: 3175 | Naposledy změněno: 01.12.2022

Mailování/export - Export v aplikaci *224 Rozesílání

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Exporty a importy dokladů | Typy exportu


 

Exporty podle nastavení  v aplikaci *224 Rozesílání se provádějí buď automaticky při uložen dokladu (návod +2537) nebo ručně tak jak je popsáno níže. Tento návod vychází z předpokladu, že doklad který chete exportovat je v systému již zapsaný a máte nastaveny číselníky důležité pro export - *221 Členové exportu (návod +3167), *223 Komunikační kanály (návod +3169) a jejich propojení v číselníku *224 Rozesílání (návod +3170).

Postup

 • Spusťte aplikaci *224 Rozesílání
 • Vyberte export, který chcet provádět (1)
 • Pokud je u daného ID exportu vyplněný klient, zobrazí se v následujícím kroku pouze doklady zapsané na tohoto klienta. V opačném případě se zobrazí všechny doklady příslušného druhu v systému.
 • Stiskněte tlačítko Export (2)

 • Zobrazí se seznam dokladů k exportu
 • Doklady, který byly již dříve exportovány jsou podbarveny světle šedou barvou a mají vyplněný sloupec s datumem posledního exportu. Pozor! Datum pouze informuje o provedení posledním exportu z WinFASu ale nezaručuje, že byl exportovaný doklad skutečně  odeslán klientovi (odesílání probíhá mimo WinFAS).
 • Zatržením sloupečku Vyber zvolte doklady, které chce exportovat.
 • Potvrďte tlačítkem OK.
 • Nyní proběhne export zvoleným kanálem.
  • File systém - uložení souboru do nastavené složky v počítači nebo síti
  • E-mail - vytvoření správy s přílohou v e-mailovém programu, odeslání je na uživateli
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.12.2022    | Článek:    3175    |     www.WinFAS.cz