Článek: 3170 | Naposledy změněno: 01.12.2022

Mailování/export - Rozesílání *224

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Exporty a importy dokladů | Typy exportu


 

Tato aplikace slouží k nastavení automatických exportů a rozesílání z WinFASu. Celý princip je založen na vytvoření balíčků s doklady a jejich rozeslání zvoleným komunikačním kanálem zvoleným klientům nebo skupinám klientů. Doklady je možné rozesílat / exportovat automaticky při uložení dokaldu nebo dodatečně přes aplikaci *224 Rozesílání a jedná se tak o nástupace aplikace *215 Exporty.

Nastavení nového pravidla

 • Spusťte aplikaci *224 Rozesílání
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • Nastavte údaje
  • ID - identifikátor pod kterým vidíte pravidlo v aplikaci *224 Rozesílání. může obsahovat text i číslice.
  • Klienti, pro které se rozesílání používá
   • Nevyplním nic - pravidlo platí pro všechny klienty
   • Klient hlavní adresa - pravidlo platí pro celé IČ včetně všech jeho poboček
   • Klienta pobočka - pravidlo platí pouze pro vybranou pobočku
   • Podmnožina klientů - pravidlo platí pro všechny pobočky v dané podmnožině
  • Balíček *221
   • Vyberte balíček z číselníku *221 Čelnové exportu
   • Určuje doklady, které se budou exportovat. Pokud se bude jednat o odesílání e-mailem, tak obsahuje také na jaké e-mailové adresy se bude posílat a co má e-mailová zpráva obsahovat.
   • V levém sloupci vidíte hodnotu zadanou v číselníku *221 a v pravé mužete nastavit vlastní hodnotu, která dostane přednes před hodnotou z číselníku (přepíše ji).
  • Kanál *223
   • Vyberte komunikační kanál z číselníku *223.
   • vybratná hodnota určuje, zda bude probíhat export do souboru, nebo rozeslání e-mailem.
   • V levém sloupci vidíte hodnotu zadanou v číselníku *221 a v pravé mužete nastavit vlastní hodnotu, která dostane přednes před hodnotou z číselníku (přepíše ji).
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.12.2022    | Článek:    3170    |     www.WinFAS.cz