Článek: 3033 | Naposledy změněno: 03.12.2021

Zásoby - Karta položky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Položky ZVS


 

 • kartu položky založíte (tlačítko Přidej nebo Kopíruj), případně upravíte (tlačítko Uprav) z aplikace *8718 Číselník Položek ZVS
 • karta slouží k evidenci všech údajů, které se vztahují přímo k položce 
  • Evidovat je můžete na jednotlivých záložkách: Základní údaje, Další údaje, Obaly,klasif., Poznámky
  • Nebo v návazných číselnících - tlačítka vpravo
 • pro založení položky je nutné vyplnit alespoň povinné údaje: Kód položky, název, MJ, sazbu DPH, Účetní skupinu


Záložky - evidovatelné údaje

 • na jednotlivých záložkách karty položky můžete evidovat libovolné údaje
 • níže najdete vysvětlivky těch, co nejsou zřejmé ze samotného názvu
 • ve většině případech není nutné řešit, jde o speciality, případně jsou údaje předem vyplněné/zatržené

Základní údaje


 • Maska - může určovat pevně danou strukturu kódu položky, většinou bez limitu, nachystáno od WF
 • Druh názvu - šedé pole, nelze měnit, ve WF je možné mít více názvů pro položku a pouze jeden je použit jako hlavní
 • Zp. použití - nepoužívat (historický údaj)
 • Výchozí s DPH - pokud máte cenu na kartě položky je bez DPH, pokud nezatrhnete tento status
 • Příloha č.3 zák DPH - označení zboží, u něhož musí být základ daně rozdělen při zabudování do stavby (dle přílohy č.3 zákona o DPH)
 • Samovyměř.DPH - přenesená daňová povinnost vztahující se k položce, viz návod +1640
 • Pevná cena - v případě složitější cenové politiky tímto statusem určíte, že prodejní cena na položce je pevná bez ohledu na slevy (např. používané pro položky dopravy)
 • Evidovat množství, peníze, kusy - tzn. bude sledován stav skladu (automaticky první dvě volby zatržené)
 • Aktivní - položka je aktivní, používaná (automaticky zatrhnuto), kdyby nebylo zatrženo - např. historická položka, kterou nechcete nabízet nikde v seznamech a pracovat s ní
 • Web - aktivní pro web, pouze v případě, že máte konektor pro e-shop
 • Doprod. - položky, které jsou doprodejem - zobrazení v sestavách
 • Katalog - položky importované z feedů dodavatelů (specialita)
 • Analytika účtu - zástupný znak "ppp" - viz návod +2231
 • Typ a Typ 2 - číselník libovolně použitelný (cokoli potřebujete jako typ položky)
 • Hlavní - slouží pro variantní položky na e-shopu

Další údaje

  

 • Spotřební daň - jedna z podmínek nastavení pro zobrazení SD na dodacím listě, viz návod +1329
 • Kapacita - viz spotřební daň 
 • Záruka - délka záruky a měrná jednotka záruky
 • Hmotnost - brutto, netto hmotnost položky a hmotnostní měrná jednotka
 • Rozměry - výška, šířka, délka položky, délková měrná jednotka a kapacita (objem) položky
 • Specifikace - libovolně použitelný parametr, který lze zobrazit na dokladech nebo jiných sestavách
 • Země pův. - slouží pro evidenci Intrastat (původ zboží)
 • Balení (maloobchodní, velkoobchodní) - za účelem práce s více MJ a zobrazení v IQ sestavách - viz návod +2383
 • Šarže/Trvanlivost - parametry sloužící k evidenci šarží, více viz návod +1959

Obaly, klasif.


Nastavení provázání holdingové položky

Na šabloně pořízení položky v *8718 si na záložce  HOlding můžeem zvolit, které údaje k položce se mají přebírat z nastavení holdingové položky v *8775.


 • Obaly u položky a charakteristika obalu - viz obaly EKO-KOM návod +1253
 • Skupina vlastností - parametr, který lze libovolně využít pro evidenci údajů položky, např. pro eshop - viz návod +2996
 • Účetní skupina IFRS - specifika klienta
 • Interní klasifikace - využití pro velké firmy nebo holdingy
 • Holdingová položka - jen pro firmy holdingu, které mají společné číslování položek
 • Způsob výpočtu ceny - za účelem kalkulace ve výrobě

Poznámky


 • Poznámky a poznámky interní - většinou za účelem charakteristik pro e-shop, ale lze zobrazit i na dokladu
 • Položka pro nové období - slouží pro vazbu na položku nového roku (pokud přečíslujete z roku na rok) - viz návod +1156
  • v případě, že dojde ve firmě nového roku k překódování položky, doplní se nový kód do pole "Položka pro nové období" ve firmě starého roku 

                

 • Veterinární sklady - evidence skladu na dokladu (specifické pro některé velké firmy) - např. povinnost evidovat vet.sklad

Číselníky vázané na položky

Zpět na rozcestník "Položky ZVS"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    03.12.2021    | Článek:    3033    |     www.WinFAS.cz