Článek: 1826 | Naposledy změněno: 07.03.2018

Nastavení tvorby účtů MAJETEK

Návod slouží pro nastavení tvorby účtů. Návod je vhodný pro pokročilé uživatele.

Tvorba účtů obecně určuje, jak budou zaúčtovány jednotlivé majetky a změny majetků, dle toho v jaké jsou účetní skupině. 

Při vytváření tvorby účtů musíme rozlišovat odepisované a neodepisované majetky.

Číselník *8014 Tvorba účtů - oblast majetek

Při tvorbě účtů vždy vytváříme účtování pro jednotlivé HODNOTY (pohyby). V tvorbě účtů nastavujeme u těchto hodnot stranu MD a DAL a určujeme jednotlivé specifikace, které určují z čeho se majetek bude účtovat. Jak správně nastavit specifikace najdete v odstavci Jednotlivé specifikace.

Účtování pro danou účetní skupinu, pro daný pohyb a specifikaci zadáváme pomocí tlačítka Uprav. Nejdříve tedy zadáme stranu MD, kterou zaškrtneme a po té již vyplníme syntetiku účtu a analytiku účtu.


Po té je třeba ještě dodat stranu DAL - pomocí tlačítka "Kopíruj" zkopírujeme stranu DAL, kterou upravíme. Pokud máme jasný účet opět zadáváme rovnou syntetiku a analytiku. Pokud však bychom chtěli majetek účtovat na zvláštní analytiku, kterou bychom zadali rovnou k majetku, musíme do analytiky zadat zástupné znaky "mmm". Do defaultní analytiky nastavit již konkrétní analytiku, na kterou se bude účtovat obvykle, pokud nebude mít majetek již nastavenou jinou analytiku.


Pro všechny použité pohyby musí být vytvořena tvorba účtů v číselníku *8014 jinak bude program hlásit chybu při generování spojováku o tom, že není vytvořena tvorba účtů

Účtujeme převážně pouze účetní odpis tato informace je nastavena v číselníku druhu odpisů *1104.

Jednotlivé specifikace:

MAJETEK NEODEPISOVANÝ

 • 11 M2 Částky dle druhu pohybu
  • Specifikace, která určuje tvorbu účtu u neodepisovaných majetků např. pozemků, řídí se částkou druhu pohybu, kterou následně zaúčtuje tzn. neúčtuje z odpisu, ale z pohybů.
  • Nastavujeme účtování všech pohybů u neodepisovaných majetků. Např. 031/042.

MAJETEK ODEPISOVANÝ

 • 12 M2 Odpisy dle druhu odpisu 
  • Specifikace, která určuje tvorbu účtů odepisovaných majetků.
  • Tato specifikace určuje konkrétně tvorbu účtů odpisu - nastavujeme účtování odpisů např. 551/08.
  • Tuto specifikaci používáme také při nastavení tzv. spotřeby drobného majetku, kterou nastavujeme jakoby odpis např. 501/112


 •  13 M2 Částky dle druhu odpisu a druhu pohybu
  • Specifikace, která určuje tvorbu účtů odepisovaných majetků.
  • Nastavujeme účtování všech pohybů u odepisovaných majetků, kromě pohybů vyřazení v odpisových cenách z účtů 02xxxx, např. 022/042, 541/082 (v ZC)

 

 • 14 M2 Odpisová cena dle druhu odpisu a pohybu
  • Specifikace, která určuje tvorbu účtů odepisovaných majetků.
  • Nastavujeme účtování u odepisovaných majetků, pouze pohyby vyřazení v odpisových cenách např. 082/022

 

SPECIÁLNÍ SPECIFIKACE

Tyto specifikace neslouží pro základní tvorbu účtů, ale pro speciální případy. Málo využívané. V případě využití možnosti tohoto nastavení kontaktujte pracovníka Organizační kanceláře, který s Vámi prokonzultuje nastavení těchto specialit.

 • 15 M2 Překlíčování (Změna údajů) PC a 16 M2 Překlíčování (Změna údajů) ZC
  • Oba způsoby nastavení provedou zaúčtování změny klíče (středisko, výkon)
 • 17 M2 Přeúčtování (Účetní skupina) PC
 • 18 M2 Přeúčtování (Účetní skupina) OPRÁVKY
 • 19 M2 Přeúčtování (Účetní skupina) ZC
  • Specifikace 17 až 19 provedou zaúčtování změny účetní skupiny v daných částkách
 • 20 M2 Oprávky dle druhu odpisu a druhu pohybu
  • Nastavujeme u odepisovaných majetků při potřebě účtovat oprávky na majetku např. 022/082 
 • 23 M2 Překlíčování (Změna údajů) OPRÁVKY
  • Nastavení provede zaúčtování změny klíče (středisko, výkon)
  • příklad nastavení:

Účtování na analytiky dle konkrétního majetku (AGROFERT)

 

Zpět na obecnou tvorbu účtů

Zpět na rozcestník majetku

 

Autor:    Ing. KOŠŤÁLOVÁ Lucie    | Posl.změna:    07.03.2018    | Článek:    1826    |     www.WinFAS.cz