Článek: 513 | Naposledy změněno: 11.04.2017

Dodatečné daňové přiznání DPH

Každé dodatečné přiznání je individuální, tedy zvažte, zda uvedené příklady postupů či jejich část lze použít i pro Váš konkrétní případ!

V návodu naleznete:

 • Dodatečné pořízení dokladu
 • Opravy se změnou řádku daňového přiznání
 • Dodatečné přiznání s datumem DUZP minulých let
 • Kontrola dodatečného přiznání v IQ DPH EU
 • Podání dodatečného přiznání

Dodatečně vystavený doklad, dodatečně přijatá faktura

 • Dodatečně přijatá faktura od dodavatele: ve většině případů lze vytvořit posun DPH
 • V ostatních případech zapíšete standartně doklad + vyplníte políčko datum dodatečného přiznání

Závazky  *1001, pohledávky *1002 - tabulka DPH

 

 Obchodník - hlavička faktury - záložka účto

 

 •  Doklady zašlete v dodatečném přiznání DPH (popsáno níže)

Zařazení do nesprávného řádku daň.přiznání

 • Např. špatně zvolený kód DPH 

Každé dodatečné přiznání je individuální, proto než začnete postupovat dle uvedeného postupu níže, popřemýšlejte, zda tento postup odpovídá vaší problematice.

Příklad postupu níže použijete v případě, kdy potřebujete vytvořit úpravu pouze ve svých datech. Netýká se oprav na obou stranách. V tomto případě vytvořte opravný daňový doklad. 

Popis problematiky:

Původní doklad je v odeslaném daňovém přiznání - ve špatném řádku. Např. špatná sazba daně, zvolen špatný režim DPH: mělo být přenesení, proběhlo odvoden DPH, ... 

Dodatečné přiznání DPH se zasílá pouze s promítnutím změn.

Tedy je zapotřebí vyjmout doklad ze špatně zvoleného řádku přiznání a zařadit do správného řádku. 

Postup:

Stávající doklad nelze  upravit - v odeslaném přiznání, proto je zapotřebí vystavit nové dokady s opravou

 • Zápis dokladu přes interní doklady (nemá-li dopad na saldo)
 • Vznik 2 interních dokladů + úprava dokladu protistrany na původní (špatně zařazené) faktuře

Původní doklad 

 • Do dokladu protistrany vyplňte před číslo faktury dodavatele @ 
 • Díky @ nepůjde tento doklad do kontrolního hlášení - blíže popsáno v návodu kontrolního hlášení

1. interní doklad 

 • Vytvoříte doklad totožný s původním dokladem, částka dokladu (rozpis i částka) mínusem
 • Vyplňte do dokladu protistrany @
 • Tabulka DPH
  • Stejný kód DPH jako u původního dokladu
  • DPH bude mínusem (základ daně, daň, celkem)
  • Vyplňte políčko datum dodatečného přiznání

2. interní doklad

 • Nový doklad se správnými údaji
 • Doklad protistrany
 • Tabulka DPH se správným kódem DPH + vyplnit políčko datum dodatečného přiznání
 

1. a 2. interní doklad půjde do dodatečného přiznání DPH.

Původní faktura a první interní doklad nepůjde do kontrolního hlášení.

Dodat. daň. přiznání se zdanitelným plnění předešlých let 

 • Princip provedení opravy je stejný jako výše (interní doklady, závazky)
 • Staré DUZP  nevyplníte na dokladu, ale až v tabulce DPH viz obrázky níže
 • Datum přijetí nevyplňujete (nechceme, aby se vyplnil posun DPH)

 

 • Tabulka DPH:
 • Uvedete zdanitelné plnění
 • Dat. dodatečného přiznání
 • Datum zdanitelního plnění se předá do data evidenčního období 


 • Uložte doklad

Kontrola dodatečného přiznání v IQ DPH EU

 • IQ DPH EU (ve stromečku = sestavy - DPH - IQ DPH EU) 
 • vyberte šablonu pro vytváření běžného daňového přiznání nebo dodatečné daňové přiznání
 • šablony jsou k dispozici ke stažení z internetu, postup dle návodu + 482
 • V levém horním rohu sestavy doplňte Datum od, do (datum původního zdanitelného plnění dokladu) 
 • Vyplňte datum dodatečného přiznání 
 • datum dodatečného přiznání musí být totožné s vyplněným údajem na dokladu
 • sestavu vytvořte tlačítkem sestava
 • Pomocí tlačítka Přiznání lze zkontrolovat naplnění řádků daň. přiznání (formulář)


 

Podání na daňovou správu *1098

 • Přiznání zašlete pomocí aplikace *1098 Podání na ČDS
 • Šablona přiznání
 • Datum od, do (datum původního zdanitelného plnění dokladu)
 • Datum dodatečného daňového přiznání
 • OK
 • Poslání přiznání naleznete v rozcestníku DPH, oblast Odeslání - přiznání DPH
 
  
Autor:    DiS. Kalasová Barbora    | Posl.změna:    11.04.2017    | Článek:    513    |     www.WinFAS.cz