Článek: 3158 | Naposledy změněno: 25.05.2022

Účtování s naturálními ukazately

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Účetní modul 


 

Obecný popis práce s naturálními ukazateli naleznete v návodu +827 - Naturální ukazatele (účty).

Nastavení tvorby naturálních ukazatelů na účtu

Práce s naturálními ukazateli se nastavuje v číselníku *8010 Účtová osnova na jednotlivých účtech. Nastavení najdete na záložce Obecné v části Tvorba NU. Existují tři varianty nastavení tvorby naturálních ukazatelů:

 1. Zakázané
  • Účet nepracuje s NU
  • K účtu není možné doplňovat jednotky NU
 2. Povinné
  • Účet vyžaduje vyplnění jednotky NU
  • Bez doplnění jednotky NU není možné zaúčtování uložit
 3. Volitelné
  • Účet nevyžaduje doplnění jednotky NU, ale je možné ji do zaúčtování přidat


Přidání měrné jednotky k účtu

Pokud je u účtu povolena tvorba NU (volitelná/povinná tvorba NU) je možné k účtu přiřadit libovolný počet měrných jednotek.

Měrné jednotky je možné přidávat v číselníku *8010 Účtová osnova nebo v číselníku *8096 Naturální ukazatele.

Číselník *8010 Účtová osnova - přidání NU

 • Provedete při pořizování nebo přes úpravu účtu v číselníku *8010 Účtová osnova
 • V okně pořízení účtu klikněte na ikonu tří teček v části nastavení Tvorby NU
 • V okně Naturální ukazatel doplňte Název ukazatele a Měrnou jednotku z provázaného číselníku měrných jednotek
 • Vše uložte tlačítkem OK


Číselník *8096 Naturální ukazatele - přidání NU

 • Označte účet, ke kterému chcete doplnit měrnou jednotku
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • V okně Nový naturální ukazatel doplňte Měrnou jednotku z provázaného číselníku měrných jednotek a Naturální ukazatel
 • Pořízení uložte tlačítkem OK


Naturální ukazatele v zaúčtování dokladu

Při účtování se sleduje nastavení tvorby NU na zadaném účtu a podle něj se vyžaduje doplnění měrné jednotky.

Zakázaná tvorba NU

 • Účet nepracuje s naturálními ukazateli
 • Pole pro vyplnění NU na formuláři zaúčtování je zašedlý a nelze vyplnit

Volitelná tvorba NU

 • Doplnění jednotky NU do zaúčtování je dobrovolné
  • POZOR! Požadovanou měrnou jednotku vybírá z číselníku uživatel sám - MJ se nevyplní automaticky!
 • Po vyplnění jednotky NU se pole pro množství vyžlutí a uživatel je nucen doplnit množství

Automatické nabízení MJ při volitelné tvorbě NU

 • Do šablony pořízení zaúčtování je možné do pole pro název naturálního ukazatele zadat "čárku", která ovlivní nabízení MJ po zadání účtu
 • Po nastavení šablony se při účtování:
  • na účet bez nastavené MJ pro NU nemění -> uživatel není nucen zadávat NU
  • na účet s jednou MJ pro NU (např. tuny) -> do NU se automaticky vyplní MJ
  • na účet se dvěma a více MJ pro NU (např. tuny, kg, litry) -> po zadání účtu se zobrazí výběr MJ
 • Toto nastavení je využitelné pouze pro účtování s volitelnou tvorbou NU, při účtování na účty s jiným nastavením se toto nastavení v šabloně ignoruje!


Povinná tvorba NU

 • Doplnění jednotky NU do zaúčtování je povinné (vyžlucené)
 • Zaúčtování není možné uložit bez doplnění NU
 • Pokud má účet doplněnou jedinou měrnou jednotku, doplní se do formuláře zaúčtování automaticky
 • Pokud má účet doplněných více měrných jednotek, zobrazí se jejich výběr -> uživatel poté vybere požadovanou jednotku do zaúčtování


Naturální ukazatele ve spojováku

Při tvorbě spojováků z agend se sleduje nastavení tvorby NU na použitém účtu a podle něj se vyžaduje doplnění měrné jednotky.

Zakázaná tvorba NU

 • Účet nepracuje s naturálními ukazateli - spojovák se uloží bez naturálních ukazatelů

Volitelná tvorba NU

 • Pokud zdrojová agenda podává naturální ukazatele a příslušná MJ je zároveň přiřazená k účtu, na který se účtuje, tak se naturální ukazatel uloží do účetnictví
 • Pokud zdrojová agenda nepodává naturální ukazatele, tak spojovák uloží data bez nich (nevyžaduje je)

Povinná tvorba NU

 • Při tvorbě spojováku je vyžadováno doplnění naturálních ukazatele a bez jejich doplnění není možné spojovák uložit - spojovák končí chybou

Možné chyby spojováku - tvorba NU

 

Chybí NU - v *8010 je vyžadováno

 • Problém:
  • V číselníku *8010 Účetní osnova na záložce Obecné je nastavená povinná tvorba naturálních ukazatelů, ale u dokladu není vyplněna.
 • Řešení:
  • U dokladu zdrojové agendy doplnit chybějící jednotku a množství naturálního ukazatele.
  • Nebo v číselníku *8010 Účetní osnova záložka Obecné změnit povinnou tvorbu naturálních ukazatelů na volitelnou.

V *8010 není povolena tvorba NU

 • Problém:
  • V číselníku *8010 Účetní osnova není povolena tvorba naturálních ukazatelů, u dokladu jsou ale vyžadovány.
 • Řešení:
  • V číselníku *8010 Účetní osnova na záložce Obecné povolte tvorbu naturálních ukazatelů (např. volitelně).

V *8096 není zadaný NU

 • Problém:
  • Data spojováku obsahují naturální ukazatel ale pro daný účet (s aktivní tvorbou naturálních ukazatelů) není v číselníku *8096 Naturální ukazatele doplněná jednotka naturálního ukazatele.
 • Řešení:
  • V číselníku *8096 Naturální ukazatele přes tlačítko Přidej k účtu doplňte požadovanou jednotku naturálního ukazatele.

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    25.05.2022    | Článek:    3158    |     www.WinFAS.cz