Článek: 827 | Naposledy změněno: 10.03.2009

Naturální ukazatele (účty)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Účetní modul


V některých SW se používají tzv. naturální účty, ve WinFASu jsou nahrazeny tzv. Naturálními ukazateli.
Naturální ukazatele se přiřazují k účtům v aplikaci *8096 Naturální ukazatele.
Vlastní zápis naturálních ukazatel pak probíhá při účtování dokladu v aplikaci *1011 Zúčtování.

K čemu například slouží naturální ukazatele:
a) U pokladních dokladů za PHM si chcete evidovat i nakoupené litry
    (některé skladové položky nejdou přes skladovou evidenci)
b) U tržeb za zvířata chcete vidět v účetnictví kusy a kg
c) Krmné dny zvířat
d) U konkrétního stroje chcete vidět počet odpracovaných hodin či ujetých km.

Princip:
Libovolný účet v účtové osnově může vedle sebe mít naturální hodnoty zvolených měrných jednotek.

Pozor:
Kdo chce toto využívat, musí povinně klíčovat účty. Pokud Vás klíče nezajímají a přesto to chcete používat, pak je nutné si naplnit alespoň jeden klíč např. 1 a na ten všechno směrovat. Automatické doplňováni tohoto klíče je možné nastavit v šabloně, takže se o jeho pořizování nemusíte starat.

Jak nastavit naturální ukazatele - příklad

Příklad využití NU:
V IQ sestavách lze pak tyto údaje třídit, součtovat apod.
Ujeté km - dle kombinace klíčů jde zjistit ujeté km za skupiny aut apod.

1) Přiřazení naturálních ukazatelů k účtu
- k účtům u kterých chcete evidovat naturální ukazatele musíte přiřadit měrné jednoty
- to se provádí v číselníku *8096 Naturální ukazatele povolené měrné jednotky
- příklad:

 Účet Za co Měrná jednota
 501012        spotřeba PHM Škoda Octavia  litry        litry
 124200 prasata KD (krmné dny)
 614201 tržba selata ks


2 ) Vlastní zápis dokladů s naturálními ukazateli (NU)
Evidování NU mimo fakturaci a spojovací soubory

- plní se v aplikaci *1011 Zúčtování
- musí být zvolen formulář pořízení Zúčtování s naturálními ukazateli
- formulář nastavíte na aplikační šabloně na záložce Pořízení (nebo nastaví váš dodavatel IS WinFAS)
- při zápisu zaúčtování se ve spodní části okna nabízejí údaje NÚ (nat. ukazatel) a MJ (měrná jedn.)
- naturální účty je možné doplňovat pouze pokud daný doklad zároveň klíčujete

Evidování NU ve fakturaci
- plní se v aplikaci *1011 Zúčtování
- použijte šablonu pro automatické zúčtování a hodnoty se doplní automaticky z fakturace
- pokud neúčtujete automatikou, postup viz. výše

Evidování NU spojovacími soubory z jiných agend
- po převzetí do účetnictví se ukazatele doplní automaticky

3) Doplnění NU po přenastavení účtu - nově sleduji NU
- v účtové osnově *8010 Účtová osnova se doplnilo sledování NU
- v číselníku *8096 Naturální ukazatele je možné dodatečně převzít NU z modulů bez ruššní a znovu provedení spojováků
- NU se přenesou přes tl. NU do účta a výběrem příslušného modulu, ze kterého se data mají převzít

Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    10.03.2009    | Článek:    827    |     www.WinFAS.cz