Článek: 3046 | Naposledy změněno: 17.12.2021

Nastavení číselníků pro vykázání DPH v režimu OSS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestníkZáklady ovládání | DPH |


 

Pro správný zápis DPH při fakturaci ve zvláštním režimu jednoho správního místa (One Stop Shop) v rámci EU je potřeba nastavit následující číselníky:

 1. Číselník klientů (*3000)
  1. Firemní věta
  2. Klienti
 2. Číselník zemí (*8004)
 3. Číselník hodnot zákonných parametrů (*9021)
 4. Číselní kódů DPH (*8102)
 5. Tisk faktur

Postupy nastavení uvedených číselníků je popsán níže.

1. Číselník klientů (*3000)

    A. Firemní věta

Mimo hlavní adresu firemní věty musí existovat samostatná pobočka pro registraci OSS. Postup nastavení je popsán níže.

Nastavení nové pobočky (adresy) na firemní větě:

 • Spusťte aplikaci *3000 Číselník klientů
 • Vpravo rozbalte tlačítko Speciality a vyberte možnost Editace firemní věty
 • Tlačítkem Přidej vložte další pobočku (adresu)
 • Na záložce Pobočka doplňte:
  • Identifikátor adresy = OSS - [název firmy]
  • DIČ EU = DIČ musí začínat "EU" pro rozpoznání režimu OSS
   • na faktuře se bude tisknout DIČ z hlavní firemní věty
  • Země přidělení DIČ - vyberte zemi "Česko"
   • země, ve které se bude podávat přiznání k DPH
  • Poštovní adresa
   • adresa hlavní pobočky
 • Na záložce Rozšířené doplňte:
  • Finanční úřad = vyberte finanční úřad, na který bude podáváno přiznání k DPH
 • Ostatní údaje vyplňte dle potřeby
 • Vše uložte tlačítkem OK

    B. Klienti

POZOR! Klienti musí mít správně nastavenou zemi v poštovní adrese!

Pokud není správně nastavená země v adrese klienta, tak se nedohledá správný kód DPH.

 

2. Číselník zemí (*8004)

Země EU, se kterými obchodujete musí mít vyplněné datum vstupu do EU a měnu. Pokud některé země vystoupí z EU (např. Spojené království) musí mít vyplněný datum výstupu z EU.

Tento číselník je udržován ze strany WinFASu.

Postup úpravy:

 • Spusťte číselník *8004 Číselník zemí
 • Najděte zemi, ve které potřebujete provést úpravu (nebo kontrolu)
 • Tlačítkem Uprav přejděte do úpravy dané země
 • Nastavte Měnu používanou v dané zemi
 • Podle potřeby zadejte datum vstupu do EU popř. datum výstupu z EU
 • Uložte tlačítkem OK

3. Číselník hodnot zákonných parametrů (*9021)

Číselník hodnot zákonných parametrů byl ve verzi WinFASu k 17.12.2021 doplněn o sazby DPH všech zemí v EU. Sazby jsou platné k 1.1.2021.

V případě změny sazby od 1.1.2021 je potřeba ručně zavést změnu do číselníku hodnot zákonných parametrů k příslušné zemi.

Postup přidání nové sazby DPH:

 • Spusťte číselník *9021 Hodnoty zákonných parametrů
 • V pravé horní části okna filtrujte Typ parametru: DPH
 • V seznamu vlevo se postavte na řádek sazby, která se změnila
 • V seznamu zemí vpravo najděte zemi, ve které se změnila sazba
 • Přes tlačítko Přidej se přidá nově platná sazba
 • V okně Nová hodnota vyplňte následující údaje:
  • Země - země, ve které se změnila sazba DPH (např. 703 - Slovensko)
  • Hodnota - uveďte nově platnou sazbu
   • pokud má sazba desetinná místa, musí se čárka před desetinnými místy uvést jako tečka (např. 5.5)
  • Platnost od - jedná se o datum, od kterého je nová hodnota ze zákona platná (např. 1.1.2021)
  • Provedení změny - zadejte datum, kdy byl parametr přidán
 • Uložte tlačítkem OK

4. Číselník kódů DPH (*8102)

V číselníku kódů DPH musí existovat kódy DPH pro jednotlivé země EU, se kterými se obchoduje v rámci OSS.

Podrobný postup nastavení kódů DPH pro režim OSS a jak vygenerovat přiznání je popsán v návodu +3009.

Postup nastavení kódu DPH pro OSS:

 • Spusťte aplikaci *8102 Čísleník kódů DPH
 • Tlačítkem Přidej založíte nový kód DPH
 • Na záložce Základní vyplňte následující údaje:
  • Kód - např. o1
  • Název - např. OSS - prodej ZS (20%)
  • Země - vyberte zemi, do které proběhne prodej v rámci OSS (např. 276 - Německo)
  • Sazba - jedná se pouze o druh sazby (základní/snížená/druhá snížená), přesné hodnoty sazeb se náčítají z číselníku hodnot zákonných parametrů viz. bod 3
  • Zobrazit kód DPH - musí být jen u výstupu
  • Sazba DPH (R.Ch.) - musí být nulová
 • Na záložce Parametry vyplňte následující údaje:
  • Parametry vlevo (radiobuttony) musí být nastavené jako Nerozh.[0]
  • Zakrtávátka vpravo budou aktivní (zaškrtnutá) pouze u údajů Předpis a One Stop System
 • Uložte tlačítkem OK

5. Podmnožiny kódů DPH (*108)

Pro rozřídění kódů DPH a další filtrování vznikly čtyři nové podmnožiny kódů DPH:

 1. RZ_PE - Příjem externí
 2. RZ_PI - Příjem interní
 3. RZ_VE - Výdej externí
 4. RZ_VI - Výdej interní

Tyto podmnožiny jsou vygenerovány z aktuálně používaných kódů automaticky a dají se využít pro filtrování kódů DPH v pořízení zásobových dokladů viz. návod +3047 nebo pro filtrování kódů DPH při zápisu DPH u dokladů ve Finančním modulu.

6. Postup fakturace v režimu OSS

Postup zápisu faktury v režimu OSS je stejný jako při fakturaci v běžném režimu. Jediným rozdílem jsou použité kódy DPH - pro fakturaci v režimu OSS musí být použité speciální kódy DPH (viz. bod 4 tohoto návodu).

POZOR! Při odesílání zboží do země (oblasti) odlišné od země ve fakturační adrese je nutné zadat MÍSTO ODBĚRU (PLNĚNÍ) na fakturu! Např.: Zboží se prodává zahraniční osobě a předání zboží probíhá na území ČR (tuzemska). Postup fakturace je podrobněji popsán v návodu +3186.

7. Tisk faktur v režimu OSS

Tisk faktur v režimu OSS musí být prováděn přes sestavu Faktura-základní! 

Do DIČ odesílatele (firemní věty) se plní DIČ z hlavní firemní věty.

8. Přiznání k DPH - řežim OSS

Postup vykázání DPH v režimu OSS je popsán v návodu +3009.

 

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    17.12.2021    | Článek:    3046    |     www.WinFAS.cz