Článek: 3009 | Naposledy změněno: 29.10.2021

Vykázání OSS v přiznání DPH

Související rozcestníky | Hlavní rozcestníkZáklady ovládání | DPH |


 

Návod popisuje nastavení kódu DPH pro fakturaci v režimu OSS, vysvětluje do jakých řádků se tento kód DPH řadí a kde si použití tohoto kódu DPH zkontrolovat.

Aby se tento kód DPH použil správně, musí být na firmě nastavených několik číselníků. Popis nastavení těchto číselníků pro řežim OSS je popsán v návodu +3046.

1. Číselník kódů DPH (*8102)

V číselníku kódů DPH musí existovat kódy DPH pro jednotlivé země EU, se kterými se obchoduje v rámci OSS.

 • Spusťte aplikaci *8102 Čísleník kódů DPH
 • Tlačítkem Přidej založíte nový kód DPH
 • Na záložce Základní vyplňte následující údaje:
  • Kód - např. o2
  • Název - např. OSS - prodej ZS (20%)
  • Země - vyberte zemi, do které proběhne prodej v rámci OSS (např. 250 - Francie)
  • Sazba - jedná se pouze o druh sazby (základní/snížená/druhá snížená), přesné hodnoty sazeb se náčítají z číselníku hodnot zákonných parametrů viz. bod 3
  • Zobrazit kód DPH - musí být jen u výstupu
  • Sazba DPH (R.Ch.) - musí být nulová


 • Na záložce Parametry vyplňte následující údaje:
  • Parametry vlevo (radiobuttony) musí být nastavené jako Nerozh.[0]
  • Zakrtávátka vpravo budou aktivní (zaškrtnutá) pouze u údajů Předpis a One Stop System


 • Uložte tlačítkem OK

2. Podmnožiny kódů DPH (*108)

Pro rozřídění kódů DPH a další filtrování vznikly čtyři nové podmnožiny kódů DPH:

 1. RZ_PE - Příjem externí
 2. RZ_PI - Příjem interní
 3. RZ_VE - Výdej externí
 4. RZ_VI - Výdej interní

Tyto podmnožiny jsou vygenerovány z aktuálně používaných kódů automaticky a dají se využít pro filtrování kódů DPH v pořízení zásobových dokladů viz. návod +3047 nebo pro filtrování kódů DPH při zápisu DPH u dokladů ve Finančním modulu.

3. Kontroly v IQ - DPH EU a daňové přiznání

Kontroly dokladů s použitým kódem DHP pro OSS je možné zkontrolovat v sestavě IQ - DPH EU.

Postup kontroly:

 • Spusťte sestavu IQ - DPH EU
 • Zvolte šablonu pro vytvoření daňového přiznání DPH
 • Na záložce Výběr dle kódů a statusů z číselníku kódů zašktrněte modrý údaj:
  • Země plátce (kde se podává přiznání) - tento údaj se nachází v pravé horní části okna -> zobrazí zemi, do které se prodává v režimu OSS (podle použitého kódu DPD)
  Na záložce Výběr dle kódů a statusů z číselníku kódů filtrujte zelený údaj:
  • OSS (režim One Stop Shop) - tento údaj se nachází v dolní části okna (třetí zaškrtávátko zdola); status ano/ne
 • Tlačítkem Sestava si zobrazte údaje pro přiznání, které opište do formuláře pro přiznání k DPH v režimu OSS
 • Program automaticky tyto formuláře neplní!
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    29.10.2021    | Článek:    3009    |     www.WinFAS.cz